◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro14.06.2024

REVISTA AMFITEATRU ECONOMIC

Amfiteatru Economic este o revistă bilingvă (engleză şi română) apărând neîntrerupt din anul 1999 cu o frecvență trimestrială: februarie, mai, august și noiembrie.
Revista are 20 de ani de existență și 10 ani de indexare în cea mai prestigioasă, vizibilă și reprezentativă bază internațională de date, Web of Science. Ea este o revistă academică care permite cititorilor accesul deschis, fiind disponibilă online fără bariere de ordin financiar, legal, tehnic, iar Academia de Studii Economice din Bucureşti tipăreşte 200 de exemplare anual.
Misiunea revistei constă în promovarea cercetării economice originale capabile să contribuie la progresul cunoașterii în direcția creșterii competitivității economiei și a conducerii responsabile a afacerilor în contextul dezvoltării durabile. Față de publicațiile similare, revista Amfiteatru Economic stabilește, pentru fiecare număr, o anumită temă. Pe această cale, sunt aduse în prim plan probleme ce constituie priorități ale cercetării științifice, în domenii de actualitate, precum bioecomomie, mediu, energie, sănătate, securitate, sustenabilitate, antreprenoriat strategic etc., stimulând dialogul intercultural şi interdisciplinar la nivel internaţional.
Revista are în structura sa următoarele rubrici permanente: Editorial, Lucrări originale de cercetare pe tema numărului respectiv, Interferenţe economice (cuprinde articole invitate, având ca autori personalităţi recunoscute în mediul academic, din străinătate, dar şi din România) și secțiunea Amfiteatru Economic vă recomandă care include: Bune practici (reflectă experienţe deosebite ce prezintă interes pentru cititorii revistei); Eseu (conţine lucrări inter- şi transdisciplinare de natură teoretico-filozofică pe specifiul tematic al unui număr), Personalia (evocarea unor cercetători şi/sau academicieni care au marcat ştiinţele economice româneşti şi europene) și Recenzii (permit diseminarea de informaţii privind noile lucrări şi publicaţii de prestigiu în domeniul economic).
Înainte de a intra în procesul propriu-zis de recenzie, un articol este evaluat prin prisma eligibilității sale. Aceasta are loc ţinându-se seama de următoarele cinci criterii: încadrarea tematică; gradul de similitudine (plagiat), fiecare articol fiind supus unui control antiplagiat cu ajutorul unui program/soft special deţinut de către revistă; existența cercetării în cadrul articolului; corectitudinea exprimării în limba engleză; respectarea ghidului autorilor privind modul de prezentare a textului și redacterea bibliografiei. Articolele care trec de această etapă sunt supuse procedurii double-blind peer review, fiecare articol fiind recenzat de doi recenzori externi și/sau redactori asociați
Relevanţa ştiinţifică a conţinutului revistei este asigurată de Colectivul redacţional format din 23 de redactori (din care șase au afiliere în străinătate), profesori universitari şi cercetători experimentaţi, toţi având titlul de doctor în științele economice, respectiv de Consiliul ştiinţific, format din 23 de personalităţi (din care 15 afiliaţi unor universităţi din străinătate). Valoarea medie a indicelui Hirsch a membrilor bordului editorial în anul 2018 este: 5,045 în Clarivate Analytics Web of Science; 5,562 în Scopus, respectiv 10,954 în Google Scholar.
Revista Amfiteatru Economic, este indexată și în 0pt baze de date internaționale prestigioase: Clarivate Analytics Web of Science, Scopus (Elsevier), Ebsco, Doaj, ProQuest, EconLit, RePEc, CEEOL; nouă registre internaționale; șapte biblioteci virtuale internaționale și două naționale, precum și în baza Consiliului Național al Cercetării Științifice din România (CNCS).
De-a lungul celor 20 de ani de existenţă, revista a cunoscut importante transformări de natură publicistică şi de conţinut, dar mai ales privind nivelul calitativ, deţinând în prezent un loc fruntaș între publicaţiile ştiinţifice cu profil economic din România, dar și din regiunea de sud-est a Europei. Amfiteatru Economic va încuraja cercetarea de înaltă ţinută ştiinţifică, care contribuie la lărgirea orizontului cunoaşterii în domeniul economic. Revista noastră îşi propune să devină un forum de prestigiu al dezbaterilor interdisciplinare, atât la nivel teoretic, cât şi practic/aplicativ, abordând teme de cercetare cu relevanţă la nivel naţional, regional şi internaţional.

Redactor-șef,
Prof. univ. dr. Vasile Dinu

Adresa paginii web a revistei www.amfiteatrueconomic.ro

Apartenența – Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Business și Turism

Editura – ASE București

Forma sub care apare – print și online
ISSN print 1582-9146; ISSN online 2247-9104

Anul înființării – 1999

Peridiocitatea apariției – 4 numere pe an: februarie, mai, august și noiembrie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *