◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro30.05.2024

Aniversare: Profesorul
și criticul literar gorjean Ion Trancău la 85 de ani
de viață

La acest moment aniversar, când omul, profesorul, istoricul și criticul literar gorjean Ion Trancău împlinește frumoasa  și venerabila vârstă de 85 de ani, ca semn de apreciere, considerație și prețuire față de activitatea profesională, educativă, culturală și literară a domniei sale am apreciat ca fiind oportun să scriem câteva rânduri despre viața și activitatea domniei sale.

Ion Trancău s-a născut la 12 aprilie 1939, în satul Vlăduleni, județul Gorj,  fiind cel de-al treilea copil, din cei cinci, ai lui  Gheorghe și Floarea Trancău.

Urmează cursurile primare și elementare la școala din satul natal (1946-1953), apoi pe cele ale Liceului „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, al cărui absolvent devine în vara anului 1956.

Pasionat de literatură, susține examen de admitere și urmează cursurile Facultății de Filologie ale Universității din București (1957-1962), secția de „Teorie, critică literară și folclor”, la absolvirea căreia (1962), fiind declarat ”diplomat universitar în teorie, critică literară și folclor”.

După absolvirea cursurilor universitare, tânărul profesor Ion Trancău este repartizat la Școala Medie Mixtă Lonea, din Petrila, Hunedoara, unde își începe activitatea didactică și apostolatul de profesor de limbă și literatură română din toamna anului 1962 până în anul 1978. În acest interval de timp, prof. Ion Trancău a asigurat, pentru o perioadă de trei ani, și conducerea Școlii Generale nr. 2 din Petrila-Lonea, în calitate de director (1966-1969).

Conform regulilor și procedurilor vremii, prof. Ion Trancău susține examenele postuniversitare la Universitatea Timișoara, obținând definitivatul ca profesor (1965), gradul II (1972) și profesor gradul I (1977).

În urma unui concurs interjudețean Hunedoara-Gorj, Ion Trancău obține postul de profesor de limba și literatura română la Școala generală nr 12 din Târgu Jiu,  pentru clase afiliate de liceu, unde  lucrează între anii 1978-1980.

Din toamna anului 1980, îl întâlnim pe Ion Trancău,  ca profesor de limba și literatura română la Liceul Industrial nr 5 „Mașini -Unelte” Târgu Jiu (actualmente Liceul Tehnologic ”Henri Coandă”) până în anul 1989, iar în anul următor, pentru o perioadă de nouă luni, director adjunct în cadrul aceleiași unități școlare.

Predă apoi la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” (1990-1991), după care, prin alt concurs, devine titular al Colegiului Național ”Spiru Haret” din Târgu Jiu  până la pensionare (1991-1999).

După pensionare, profesorul Ion Trancău își continuă activitatea didactică în cadrul Colegiului Național „Spiru Haret” Târgu Jiu, ca profesor suplinitor, unde l-am întâlnit și în momentul documentării noastre pentru această lucrare (febr. 2024), la vârsta sa octogenară.

Iubitor și rafinat cunoscător, pe de o parte, al demersului creativ literar, iar pe de altă parte al literaturii române în întregul ei, după revenirea la Târgu Jiu, prof. Ion Trancău devine membru al cenaclului „Columna” (1979), unde activează, așa cum menționează domnia sa „între anii 1979, ianuarie, și 2000, ca subaltern devotat și validat de renumitul profesor Titu Rădoi, veritabil ctitor și mentor al cenaclului, iar din anul 2001 până în prezent (n.a. – febr. 2024), ca membru independent, ca pensionar pasionat”.

În calitatea sa de om cu reale cunoștințe, abilități, calități și deprinderi  în domeniul  învățământului, creației și criticii literare, profesorul Ion Trancău s-a dedicat coordonării revistei cultural-literare și artistice „Interval”, a Colegiului Național „Spiru Haret” Târgu Jiu, un sfert de secol, din anul 1995 până în anul 1999 ca profesor titular, și în continuare, după pensionare, până în anul 2020 ca profesor suplinitor, revistă care a fost premiată de nenumărate ori, ca publicație periodică de profil cultural-literar și artistic.

Începuturile scriitoricești ale profesorului Ion Trancău datează încă din anii de liceu, sub îndrumarea profesorului său de limba și literatura română Stelian Bică Sterescu, care i-a călăuzit pașii spre literatură, creație și cultură.

În primăvara anului 1957 adolescentul Ion Trancău trimite la revista „Contemporanul”, câteva poezii, creații ce au fost comentate la rubrica „Corespondență” de către Miron Radu Paraschivescu.

Debutul publicistic al lui Ion Trancău s-a produs în anul 1965 în ziarul ”Steagul roșu” din Petroșani, unde a publicat în perioada 1965-1975  mai multe articole și eseuri de istorie și critică literară, printre care amintim pe cel cu titlul „Alecu Russo, ostaș al propășirii”, precum și numeroase epigrame.

Debutul într-o publicație literară a prof. Ion Trancău s-a produs în anul 1975 în „Tribuna” din Cluj, cu articolul „Acta, non verba”, stimulat de eseul intitulat „Impactul criticii cu cartea”, semnat de eminentul profesor gorjean Iancu Popescu. Ambele articole erau axate pe tema condiției literaturii române din învățământul preuniversitar.

De-a lungul anilor, pe lângă cele două publicații amintite mai sus, prof. Ion Trancău a colaborat și a publicat  nenumărate articole (probabil vreo mie) în mai multe reviste și ziare din țară și din Târgu Jiu, dintre care amintim: „Ramuri”, „România literară”, „Unu”, ”Polemika”, „Timpul”, „Confesiuni”, „Portal Măiastra”, „Ceașca de cafea”, „Miracol de Brădiceni”, „Bilete de papagal”, „Autograf”, Caietele „Columna”(redactor cu două rubrici permanente, intitulate „La prima lectură” și „Breviar publicistic”), „Gazeta Gorjului”, „Gorjeanul”, „Brâncuși” ș.a.

Editorial, debutul profesorului Ion Trancău se produce abia în anul 2011, la Editura Fundației ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, prin publicarea volumului „Imixtiuni critice”, după care, profesorul Ion Trancău mai publică următoarele cărți: „Un compendiu critic”, Editura Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Târgu Jiu, 2012; „Urmuz & Tudor Arghezi”, Editura „Revers”, Craiova, 2014; „Catrene de … 8+1(opt te țin și unu te gâdilă: să râzi)”, Editura Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Târgu Jiu, 2014; „Un scriitor transmodernist: Ion Popescu-Brădiceni”, Editura ”Limes”, Florești, Cluj-Napoca, 2014; „Colecție de micromonografii incomplete-imperfecte. 1. Răzvrătire și iubire”, Editura PIM Iași, 2016; despre personalitatea  și opera poetului Florian Saioc; „Colecție de micromonografii incomplete-imperfecte. 2.   Miracol grigurcian”, Editura PIM, Iaşi, 2017; despre personalitatea și opera lui Gheorghe Grigurcu; ”Colecție de micromonografii incomplete-imperfecte. 3. Scriitor cu Scară la cer”, Editura PIM, Iaşi, 2018; despre personalitatea și opera lui Marin Sorescu; „Scriitori gorjeni contemporani: Ion C. Gociu”, Editura ”PIM”, Iași, 2018; „Comentarii și adnotări critice. De la Titu Maiorescu la Nicolae Manolescu”, Editura „MJM”, Craiova, 2019; „Scriitori brăileni contemporani. Lucia Pătrașcu”, Editura „Lucas”, Brăila, 2020;

De asemenea profesorul și criticul literar a prefațat mai multe cărți, a scris și a publicat aprecierile sale despre creațiile mai multor scriitori,  cu origini sau apartenențe gorjene, dintre care amintim pe Aurel Antonie, Ion Cepoi, Zenovie Cârlugea, Ion Pecie, Gelu Birău, Adrian Frățilă,  Alex Gregora, Lazăr Popescu, Spiridon Popescu, Florian Saioc, Valentin Tașcu, Titu Rădoi,  Vasile Ponea, Victoria Munteanu-Stolojanu, ș.a.

Despre activitatea și scrierile prof. Ion Trancău, au făcut referire mai multe personalități literare, scriitori importanți, dintre care amintim pe: Ioan Lascu, Ion Cepoi, Nicolae Dragoș, Paul Aretzu, Gheorghe Gorun, Zenovie Cârlugea, Ion Popescu-Brădiceni, Lazăr Popescu, Vasile Ponea, George Drăghescu, Lucia Pătrașcu, ș.a.

Despre activitatea publicistică și scrierile prof. Ion Trancău, au făcut referire mai mulți autori în volumele lor, dintre care amintim volumul ”Un dicționar al scriitorilor români contemporani”, vol. XI, coordonator – Ioan Holban (Editura TipoMoldova, Iași, 2020, pag. 569-588).

De remarcat faptul că poetul și actorul George Drăghescu i-a dedicat, cu prilejul aniversării de către prof. Ion Trancău a 80 de ani, un număr special din minilunarul cultural, literar și artistic ”Ceașca de cafea”.

Pentru prodigioasa activitate publicistică și editorială, prof. Ion Trancău a primit numeroase înscrisuri de onoare, diplome și premii, dintre care amintim doar: Premiul pentru debut editorial de critică literară, acordat de Atelierul Național de Poezie „Serile la Brădiceni” (2011; președintele juriului – Gheorghe Grigurcu); Premiul pentru arghezologie, cu volumul ”Urmuz & Tudor Arghezi”, obținut la Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi” (2013, președintele juriului – prof. univ. dr. Ion Pop); Diplome, nenumărate.

De subliniat faptul că prof. Ion Trancău, deși octogenar, este mereu prezent la multe din evenimentele cultural-literare care au loc în municipiul Târgu Jiu. în cadrul cărora își prezintă opiniile avizate cu privire la subiectele discutate.

Totodată, prof. Ion Trancău  este mereu prezent cu eseurile sale de analiză și critică literară în paginile cotidianului „Gorjeanul”, iar recent a fost invitatul Danielei Gapșa în cadrul unei emisiuni de televiziune.

În final, menționăm faptul că deși, inițial nu a fost membru al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de carte Gorjeni ”Al. D. Șerban”, prof. Ion Trancău s-a aflat mereu prezent la mai toate evenimentele literare și de lansare de carte organizate de către asociație, iar în mai multe cazuri fiind ”omul greu” care, prin analiza, critica și cuvintele sale meșteșugite, da girul evenimentelor sau noilor creații.

De-a lungul anilor membrii asociației l-au invitat permanent pe prof. Ion Trancău la evenimentele acesteia, iar domnia sa ne-a făcut mereu bucuria de a fi alături de noi.  Subliniem și faptul că prof. Ion Trancău a fost mereu alături de membrii Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni, cu sfaturile și îndrumările pertinente ale domniei sale.

Dar prof. Ion Trancău nu s-a limitat doar la cele menționate anterior, și a mers mai departe, scriind un volum dedicat unuia dintre membrii asociației, în persoana regretatului scriitor Ion C. Gociu.

Cu siguranță, că pe baza cunoașterii activității acestui grup de scriitori și cercetători gorjeni, prof. Ion Trancău s-a alăturat ca membru al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni „Al. D. Șerban”.

De subliniat faptul că Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni  ”Al. D. Șerban” Târgu Jiu în colaborare cu Biblioteca Județeană „Ch. Tell” Târgu Jiu și Consiliul Județean Gorj, au organizat  în după amiaza zilei de 11 aprilie 2024, în sala „MansArta” de la Biblioteca Județeană Gorj un eveniment aniversar dedicat profesorului Ion Trancău, eveniment la care a participat un numeros public, oameni de cultură gorjeni și nu numai.

Folosim acest prilej, pentru a-i adresa distinsului om de litere, profesorului Ion Trancău, multă sănătate, putere de creație și de a-și împlini toate ideile, proiectele și visele scriitoricești ale Domniei Sale, alături de urarea de LA MULȚI ANI!

 

dr. Victor Troacă

Președinte, Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni „Al. D. Șerban”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *