◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro21.06.2024

Alegerile locale s-au încheiat. Majorarea impozitelor pe clădirile rezidențiale este la mâna noilor consilieri locali, începând cu 01 ianuarie 2025

Începând cu 01 ianuarie 2025 se modifică modul de calcul al impozitului pe clădirile rezidențiale ale contribuabililor, persoane fizice și juridice. Astfel, calculul acestor impozite nu se va mai face în funcție de suprafața clădirii înmulțită cu o valoare impozabilă și ajustată cu rangul localității și zona în care se află aceasta în localitate, cum prevede în prezent Codul Fiscal:

,,Art. 457. – (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile – anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti………

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) – (5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor…..”

De la 1 ianuarie 2025, art.457 prevede:

Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale

Art. 457. – (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile – anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(2) Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor – anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

(3) În situaţia în care valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”

Cu alte cuvinte, impozitul pe clădirile rezidențiale  va fi începând cu 2025 în cel mai bun caz același cu cel din 2024, dar, de regulă, cu siguranță el va fi mai mare. Acest mod de calcul, adică pe baza unor valori orientative stabilite de studii de piață, va duce la creșteri importante. Și tare-mi este teamă că aceste valori vor fi foarte ,,orientative”. De fapt acest lucru este recunoscut și de către notari, studiile pe care le avem în prezent fiind foarte departe de realitate, din această cauză termenul s-a prelungit până în 2025, deoarece modificarea a fost introdusă prin OG 16/2022, deci cu aproape  3 ani mai devereme de momentul aplicării ei.

În toată această poveste de creștere a impozitelor pe clădirile rezidențiale, adică cele de locuit, un rol important vor avea consilierii locali tocmai aleși, pentru că procentul care se va aplica asupra valorii stabilite prin acele studii de piață va fi stabilit de către consiliile locale. Prin lege este stabilit doar procentul minim de 0,1%, consilierii locali stabilind dacă se aplică acesta sau unul mai mare. În prezent avem și o limită maximă de 0,2%, dar aceasta dispare de la 1 ianuarie 2025. Iar dacă ținem cont de faptul că multe comune nu-și pot susține nici măcar cheltuielile de funcționare din bugetul propriu, este de așteptat ca acest procent să crească, ceea ce înseamnă impozite mai mari, pe lângă faptul că valorile de piață a acestor clădiri sunt nerealist de mari, ceea ce de asemenea va duce la creșterea impozitelor. Cu alte cuvinte, avem doi factori de presiune care vor conduce la creșterea impozitelor pe clădirile rezidențiale: noul mod de stabilire a valorii clădirilor și procentul care se aplică asupra acestei valori.

 

Alexandru Tamba

Foto: pixabay.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *