◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

COMUNICAT

Juriul de Onoare, Disciplină și Arbitraj, al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, numit în continuare Juriul, întrunit în data de 9 iunie a.c., a luat act și a dezbătut următoarele subiecte:
Juriul a constatat că domnii Dan Lupescu și Teofil Octavian Cepraga au depus cereri de renunțare la acțiunile în justiție îndreptate împotriva UZPR. În consecință, Juriul va înainta Consiliului Director propunerea de ridicare a sancțiunii de excludere din UZPR, decizia Consiliului Director urmând să fie supusă spre aprobare următoarei Adunări generale.
Juriul informează că doamnele Veronica Ioniță și Georgeta Adam au solicitat reprogramarea discuțiilor colegiale și a decis invitarea lor la o dată care va fi comunicată din timp.
Juriul informează că, deși au fost invitați pentru a doua oară la discuții, doamna Adriana Frăteanu și dl. Bogdan Gamaleț nu au dat curs invitației și nici nu au anunțat în prealabil că nu vor participa. Conform art.5, punctul 5 din Reglamentul Juriului de Onoare, Disciplină și Arbitraj, “partea poate cere o singură dată fixarea unui alt termen de cercetare”. Având în vedere faptul că ziariștii menționați nu au dat curs pentru a doua oară invitației, Juriul propune Consiliului Director să analizeze și să decidă pentru fiecare din aceste cazuri sancțiunile care vor fi apoi discutate și aprobate de Adunarea Generală.
În cadrul discuției purtate cu dl Dan Gîju s-a convenit să-i fie transmise în scris un set de întrebări care să elucideze poziția sa față de acțiunile destabilizatoare în care a fost implicat, precum și modul în care intenționează să-și exercite în continuare calitatea de membru UZPR.

Juriul va invita la discuții colegiale în perioada următoare alţi membri ai UZPR din Tg. Mureş, Deva, Timişoara şi Oradea, pentru a clarifica modul de comportament al unora, în perioada care a condus la o scindare a Uniunii, la blocarea temporară a activităţii.
Menționăm că toate invitațiile vor fi trimise prin Poșta Română, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și prin poșta elecctronică, precum în cazurile anterioare.

Secretariatul JODA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *