◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro25.04.2024

Ziua internaţională a drepturilor omului, sub semnul apelului la reducerea inechității

Ziua internaţională a drepturilor omului este marcată în fiecare an în data de 10 decembrie. Instituirea oficială a Zilei internaţionale a drepturilor omului a avut loc în 4 decembrie 1950, când Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluţie prin care invita toate statele membre, precum şi orice alte organizaţii interesate să sărbătorească această zi.

Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat, la 10 Decembrie 1948, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, completată ulterior cu alte documente: Convenţia privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială (1965), Convenţia Internaţională asupra Drepturilor Politice şi Civile (1966), Convenţia pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeilor (1979), Convenţia Împotriva Torturii (1984), Convenţia împotriva Apartheid-ului (1985), Convenţia Drepturilor Copilului (1989) şi altele.

Document de referinţă, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamă drepturile inalienabile pentru toţi oamenii – indiferent de rasă, culoare, religie, sex, limbă, opinie politică sau de altă natură, origine naţională sau socială, proprietate, naştere sau alt statut. Disponibilă în peste 500 de limbi, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului este cel mai tradus document din lume.

Adunarea Generală a ONU a proclamat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului „ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele şi toate naţiunile, pentru ca toate persoanele şi toate organele societăţii să se străduiască, având această Declaraţie permanent în minte, ca prin învăţătură şi educaţie să dezvolte respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri progresive, de ordin naţional şi internaţional, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi efectivă, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât şi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor”.

Ziua internaţională a drepturilor omului 2021 are tema „EQUALITY – Reducing inequalities, advancing human rights” / „EGALITATE – Reducerea inegalitaţilor, promovarea drepturilor omului”.

Tema din acest an se raportează la Articolul 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – „Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”. Principiile egalităţii şi nediscriminarii se afla în centrul drepturilor omului. Egalitatea este aliniată cu Agenda 2030, un program de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social şi de mediu, şi cu abordarea ONU stabilită în documentul Cadru comun pentru a nu lasa pe nimeni în urma: egalitatea şi nediscriminarea în centrul dezvoltării durabile. Aceasta include abordarea şi găsirea de soluţii pentru formele adânc înrădăcinate de discriminare care au afectat persoanele cele mai vulnerabile din societăţi, inclusiv femei şi fete, popoare indigene, persoane de origine africana, persoane LGBTI, migranţi şi persoane cu dizabilităţi, printre altele, indică ONU. Egalitatea, incluziunea şi nediscriminarea, cu alte cuvinte – o abordare a dezvoltării bazată pe drepturile omului – este cea mai bună modalitate de a reduce inegalităţile şi de a relua drumul către realizarea Agendei 2030, potrivit ONU.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *