◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro30.05.2024

O seară de excepție cu savantul român Denis Buican

Marele savant român Denis Buican (născut Dumitru Peligrad Buican), stabilit în Franța în 1969,  s-a întâlnit cu publicul la Palatul Șuțu din București, miercuri 9 septembrie 2020, la invitația Președintelui Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania, pentru a expune despre „Evoluția biologică și culturală. Selecția multipolară a valorilor”.

Domnul Doru Dinu Glăvan a oferit publicului prezent succinte date despre personalitatea marelui savant, adresându-i mulțumiri pentru acceptarea invitației UZPR de a conferenția la București, evidențiind contribuția și demersurile ziaristului și poetului Miron Manega pentru organizarea vizitei ilustrei personalități în România în această perioadă. În continuarea intervenției este subliniat faptul că „Certitudinea”, revistă de prestigiu a UZPR, pe care o redactează și conduce cunoscutul poet și ziarist,  a făcut cunoscută viața și opera savantului Denis Buican, în același timp scriitor, biolog, filosof și istoric al științelor, de reputație mondială.

Cu această ocazie a fost lansată Antologia CERTITUDINEA, Vol. I., care cuprinde primele 32 de numere ale gazetei, în format A3, editată și tipărită de Editura „Uranus”, într-o grafică deosebită. Directorul editurii, Domnul Dumitru Ioncică, sublinia că antologia este un unicat. Semnificativ este că pe coperta volumului sunt trei simboluri sacre:  tăblițele de la Tărtăria – reprezentând străvechimea spiritualității noastre, chipul lui Eminescu –  geniul tutelar al publicației precum și harta României Mari, împreună cu portretul lui Mihai Viteazu – ilustrând năzuința spre Unire și vitejia neamului românesc.

Domnul Manega elogiază personalitatea savantului subliniind faptul că este autorul unei noi teorii evoluționiste, „Teoria sinergică a selecției multipolare”și al unei noi teorii a cunoașterii – „Biognoseologia”. Relevă cu regret că deși știința românească a produs mulți savanți de renume mondial, în dicționarele de istorie a științei figurează doar numele a doi români, Emil Racoviță și Denis Buican.

Invitat de către Domnul Glăvan, Profesorul Buican își expune gândurile Domniei sale într-un înalt nivel academic, explicând audienței datele esențiale ale evoluției biologice și culturale cât și ale teoriei selecției multipolare a valorilor.Înainte de expunere, ilustrul oaspete al Uniunii noastre oferă din partea Asociației franceze „Evolution 21”, al cărei președinte este, Diploma „Evolution 21” jurnalistului român Miron Manega, „pour ses multiples contributions et activites dans le domain de l’evolution culturelle”. După acest moment, oaspetele Uniunii își dezvoltă conferința care captează auditoriul prin ineditul și bogăția de date pe care le expune. Reținem din cele spuse o explicație extrem de interesantă referitoare la triunghiul care este imprimat pe diploma oferită Domnului Manega. Triunghiul inversat care se găsește în grafica diplomei exemplifică teoria sinergică a evoluției pe care a elaborat-o: “De ce inversat? Fiidcă la teoria evoluției darwiniste și teoriei sintetice a evoluției am adăugat teoria sinergică a evoluției, adăugându-i și o nouă verigă – selecția multipolară moleculară. Or tocmai la vârful triunghiului se află selecția moleculară multipolară. După aceea urmează părțile următoare, se dezvoltă evoluția în cercuri concentrice precum arborele, ajungând la specie, ajungând la biosferă și poate la bio-cosmos. Oricum, teoria sinergică a evoluției a prevăzut manipulările genetice dinainte ca acestea sa fie efectuate în laborator [..]”.

La îndemnul Domnului Doru Dinu Glăvan, savantul român ne vorbește în continuare despre ceea ce consideră că este important astăzi în lume. Am asistat astfel la o expunere savantă,  la o pledoarie pentru selecția riguroasă a valorilor, ideile Domniei sale dând impresia unui dialog filosofic cu gândirea lui Eminescu din manuscrise.

În continuare, după expunerea Domniei sale, Denis Buican primește din partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, în semn de adâncă recunoaștere, Distincția ROMÂN UNIVERSAL, pentru excelența competenței sale în spațiul Culturii Universale, exponent de vîrf al contribuției românești la Patrimoniul Mondial al Istoriei și Civilizației.

Președintele UZPR invită pe cei prezenți să formuleze întrebări Domnului Profesor Buican. Prezent la întâlnire, Domnul General Mircea Chelaru felicită în primul rând pe organizatorii manifestării, subliniind că Profesorul Buican “ e purtător de amprentă spirituală și de înaltă cultură a neamului românesc în lume “. Expune apoi propriile considerații privind vechea spiritualitate românească și se referă la lucrarea sa,  „Naționalismul și Europa Națiunilor”, pe care i-o oferă Maestrului Denis Buican.

La finalul întâlnirii formulez Excelenței sale, Domnul Denis Buican, următoarea întrebare:

TT: Domnule Profesor, în lucrarea Dumneavoastră fundamentală, „Bio gnoseologia”, evocați o „revoluție a evoluției”. Considerați cumva că omenirea zilelor noastre se îndreaptă vertiginos spre o revoluție haotică, printr-un mecanism de „evoluție a revoluției”?

DB: Eu nu sunt probabilist și nu pot să prezic ceva, nu sunt determinist. Aș vrea ca prin cărțile mele să aduc un pic de lumină în domeniul ăsta însă rezultatul nu poate fi decât al puterilor politice, al statelor, al puterilor economice și a celor care aplică descoperirile tehnic. Altfel, de pildă, să vă dau un exemplu celebru, aceeași descoperire a celebrului fizician german Werner von Braun a contribuit să se arunce rachete V-2 asupra Londrei, să se bombardeze Londra în timpul războiului (n.n. Cel de-al Doilea Răboi Mondial) și același mecanism fizic a permis să se pună pasul primilor oameni pe Lună. Deci, ca și limbă a lui Esop, descoperirile pot sa fie utilizate și în cel mai bine, și în cel mai rău. Eu aș vrea ca selecția multipolară la nivel molecular și la nivel general să fie utilizat către cel mai bine și nu către cel mai rău, însă nu mie îmi aparține decizia și puterea, asta aparține statelor, industriilor, capitalurilor, care de obicei fac ce vor și nu ceea ce spun savanții sau moraliștii.

Oaspetele de seamă al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, care ne-a onorat cu prezența Domniei sale astăzi, va reveni în București în octombrie a.c.

Tanța Tănăsescu / UZPR

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *