◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro28.02.2024

La Șimleu Silvaniei Patru cetățeni cu faimă!

Motto : „Faima este dovada valorii”.
(Luc de CLAPIERS, marchiz de VAUVENARGUES (1715-1747), scriitor și moralist francez)

Orice localitate binecuvâțntată de Domnul își are cetățenii săi cu faimă, cei care-i cinstesc numele.
Printre acestea se află și orașul Șimleu Silvaniei (atestat documentar în anul 1251, Vathasomlyova), așezat la poalele Măgurii Șimleului, în bazinul hidrografic al râului Crasna, de o parte și de alta a acestui râu.
În acest context, la sfârșitul lunii lui Gustar (30 august 2018), după Praznicul Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, în rândul cetățenilor cu faimă ai orașului au fost menționate patru personalități, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local. Au fost prezenți membrii consiliului (un absent motivat, din 17), reprezentanți ai Primăriei, profesori, preoți și invitați de la nivel local, județean și național.
După salutul de „bun-venit !”, ing. Septimiu Cătălin Țurcaș – primarul orașului, a prezentat cele 15 puncte ale ordinei de zi. La primul punct era Proiectul de Hotărâre pentru acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al orașului Șimleu Silvaniei”, unor personalități din orașul Șimleu Silvaniei, proiect inițiat de către consilierii Rodica Tala (președinte al Comisiei de Educație, Cultură și Sănătate) și Viorel Crețanu. Toate cele 15 proiecte au fost aprobate în unanimitate. Pentru punctul numărul unu, la invitația viceprimarului Radu Ioan Lazăr – președinte de ședință, Elena Trif Cocoru – agent de turism la Centrul Național de Informare și Promovate Turistică Șimleu Silvaniei a dat citire celor patru „laudatio” :

-Domnul profesor Traian Albu s-a născut în localitatea Pietrari, județul Vâlcea. A absolvit cursurile Școlii Primare și Gimnaziale în localitatea natală, apoi, în perioada 1951-1955, a urmat cursurile Școlii Pedagogice de Băieți din Râmnicu Vâlcea, devenind, astfel, învățător. Ca învățător, a lucrat un an și trei luni în satul Recea Mică, din comuna Vârșolț (Sălaj), după care a fost încorporat în armată. După armată, în anul 1958, a fost numit îndrumător cultural la Casa de Cultură din orașul Șimleu Silvaniei. Ulterior, a fost numit secretarul Comitetului Raional de Cultură, apoi, director al Casei de Cultură Șimleu Silvaniei și director la Casa Pionierilor din orașul nostru. În anul 1964 a absolvit secția Pedagogică a Conservatorului de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, ajungând profesor de muzică la școlile din orașul Șimleu Silvaniei. A obținut toate gradele didactice , în anul 1983 obținând gradul I.
De-a lungul carierei profesionale a avut preocupări diverse în domeniul cultural- artistic, respectiv a fost instructor de formații: taraful de muzică populară, brigăzi artistice, formații de teatru, dirijor de cor. Rezultatele obținute în evoluția pe scenă a acestor formații au fost apreciate de cei în drept și de către presa, radioul și televiziunea din acele vremuri, primind , astfel, numeroase premii, diplome și medalii la festivalurile și concursurile la care a participat. Ca profesor, a instruit cu succes soliști de muzică populară și muzică ușoară, grupuri vocale și, mai ales, coruri de elevi.
După 1989, activitatea sa în domeniul cultural-artistic mai ales, a continuat și mai intens, prezentând momente artistice la aproape toate evenimentele istorice sau de altă natură, răspunzând prompt la toate solicitările Primăriei și Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei. Cetățenii orașului Șimleu Silvaniei, cei prezenți la aceste evenimente, au apreciat repertoriul bogat de cântece și versuri prezentate de-a lungul anilor de zeci și sute de elevi, instruiți de către dânsul. Drept recunoștință, a primit din partea Primăriei și conducerii școlilor mai multe diplome de merit și excelență. De mai mulți ani instruiește și conduce corul Bisericii Ortodoxe nr.2 din Șimleu Silvaniei, cu care, de asemenea, în afară de ceea ce face în Biserică, a fost prezent la diferite evenimente din oraș și la toate concertele de colinde care au fost organizate;

– Preacucernicul părinte Vasile Boșca, preotul paroh al Parohiei Ortodoxe „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Șimleu Silvaniei, s-a născut la 18 iulie 1956, din părinții Ioan și Maria, în satul Pustă-Vale, sat aparținând, la acea vreme, comunei Uileac, raionul Șimleu Silvaniei. Între anii 1963-1972 a umat cursurile claselor primare, gimnaziale și liceale la școlile din Pustă-Vale, Criștelec și Șimleu Silvaniei, urmând, apoi, cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Caransebeș și stagiul militar la Zalău. S-a căsătorit în anul 1978 cu Pădurean Emilia din satul Pustă, cu care are trei copii, toți desfășurându-și activitatea, în prezent, în orașul Șimleu Silvaniei. În 29 septembrie 1978 a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Chiribiș, din județul Bihor. Între anii 1972-1982 a urmat cursurile Institutului Teologic Ortodox din Sibiu, perioadă în care a împletit activitatea pastorală cu studiul universitar și individual, precum și cu grija administrației parohiale și familiale. În perioada 1984-1990 a fost preot paroh al Parohiei Ortodoxe Aleșd II – Tinăud. Din anul 1990 până în prezent este preot paroh al Parohiei Ortodoxe din Șimleu Silvaniei. Pe parcursul celor 40 de ani de activitate preoțească, preacucernicul părinte a fost distins de către ierarhii eparhioți cu următoarele distincții preoțești : Sachelar (1983), Iconom (1985), Iconom stravofor (1995), Crucea Sălăjeană (2016).
Activitatea la parohia Ortodoxă „Intrarea Maicii Domnului în biserică” Șimleu Silvaniei. În anul 1994 s-au început lucrările de construire a clădirii Complexului Parohial Ortodox, finalizat și inaugurat în anul 2000. Acesta este compus din : capelă, expoziție permanentă sau muzeu, cum îi spunem noi, de carte și icoană veche, arheologie și obiecte etnografice. De asemenea include cantină socială, magazin de cărți și obiecte bisericești, un cabinet stomatologic, patru birouri pentru administrație, bibliotecă, arhivă, două apartamente de serviciu, precum și două săli de conferință cu 20, respectiv 70 de locuri. Tot aici funcționează în prezent și sediul Protopopiatului Ortodox Șimleu, al cărui protoiereu, părintele Vasile, a fost în perioada 2007-2012, perioadă în care a retrocedat Bisericii Greco-Catolice, prin donație, fostul sediu al Vicariatului Silvaniei. În anul 2015 s-a finalizat proiectul de finanțare cu titlul „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Parohia Ortodoxă Română Șimleu Silvaniei prin înființarea Centrului de Servicii Sociale cu destinație multifuncțională „Filantropia”, proiect ce a fost depus la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Clădirea noului Centru de Servicii Sociale Multifuncțional „Filantropia” are destinație socială și deservește, în regim social, unui număr de 70 de persoane, elevi până la 18 ani, tineri proveniți din sistemul rezidențial de stat între 18-25 de ani, în același proiect fiindu-le oferită masa de prânz și persoanelor adulte aflate în dificultate. În colaborare cu Primăria orașului Șimleu Silvaniei, părintele Vasile și-a adus aportul în construirea Altarului-Monument al Eroilor din Piața Iuliu Maniu, edificat chiar pe locul desfășurării Adunării Populare pentru delegarea reprezentanților Șimleului la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Activitățile pastorale, social-caritative și cele administrative, constând, în prezent, în renovarea exterioară a bisericii, își urmează cursul firesc pentru un om care iubește Șimleul și oamenii lui, și care dorește să își depună energia și priceperea în slujba comunității;

– Profesorul Marin Ștefan s-a născut la 1 aprilie 1945, în comuna Rîmești-Beica, nu prea departe de Drăgășani. A absolvit Liceul „Vasile Roaită” din Râmnicu Vâlcea, secția cu program special de educație fizică și sport și este licențiat al Institutului de Educație Fizică și Sport din București, specialitatea atletism, având și carnet de antrenor. Are gradul didactic I, cu media 10, carnet de arbitru republican de handbal și de volei, fiind și arbitru de: atletism, fotbal, orientare sportivă, popice, șah și tenis de masă.
Marin Ștefan a venit în orașul Șimleu Silvaniei în luna septembrie 1963, începându-și activitatea didactică la Școala Tehnică Veterinară, actualul Liceu Tehnologic „Ioan Ossian”, profesând, apoi, la: Școala Generală nr.1, Școala Specială, Liceul Teoretic, actualul Colegiu Național „Simion Bărnuțiu” și, bineînțeles, Școala Gimnazială „Silvania”. Între anii 1966-1967 a deținut funcția de instructor sportiv la Consiliul Raional al Uniunii de Cultură Fizică și Sport Șimleu, Regiunea Crișana, iar între anii 1972-1990 a fost președinte al Consiliului Orășenesc pentru Educație Fizică și Sport Șimleu Silvaniei. În perioada 1990-2009 a fost profesor titular de educație fizică și sport la Școala Gimnazială „Silvania”, de unde s-a pensionat în anul 2008.
În procesul instructiv-educativ din întreaga sa carieră didactică, profesorul Marin Ștefan a transformat activitatea de educație într-un act de creație, făcut cu multă dragoste și pricepere, respectându-și, astfel, cu onoare statutul de om al școlii. A format oameni liberi, a șlefuit caractere, a risipit ignoranța, slujind adevărul pentru ca toți cei pe care i-a educat în acest spirit să poată da curs orientării naturale cu care au fost înzestrați de Dumnezeu, să se poată bucura de viață și de împlinire, să fie generoși, să aibă certitudini, să iubească și să spere. Cu mulți dintre elevii săi, buni sportivi, a obținut rezultate bune și foarte bune la diferite competiții și concursuri sportive, atât în campionatele Regiunii Crișana, cât și în cele ale Județului Sălaj, dar și la nivel interjudețean, național și chiar internațional. La rândul său, a fost un bun sportiv, fiind campion orășenesc, raional, regional, județean, precum și național, la mai multe probe sportive. A îndeplinit multe funcții didactice, printre care: membru al grupului de lucru pentru elaborarea programelor școlare de educație fizică la clasele I-VIII din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, profesor metodist și formator al Inspectoratului Școlar Sălaj; responsabil al Cercului Pedagogic al profesorilor de educație fizică și sport din Centrul Metodic Șimleu; președinte al Comisiei județene de șah școlar; președinte al Comisiei de Educație și Cultură Olimpică a Academiei Olimpice Române, filiala Sălaj; membru al Consiliului de Administrație din școală; șef de catedră și de comisie metodică; responsabil al Comisiei de disciplină din școală ; președinte al Asociației sportive școlare „Viitorul”, responsabil al Cercului „Educație rutieră- Educație pentru viață și, bineînțeles, diriginte. Drept recunoaștere și apreciere a activității sale, are titlul de „Profesor Evidențiat”; distincțiile : „Merite deosebite în activitatea sportivă”, „Cercurile Olimpice” și „Meritul Sportiv Sălăjean”. De asemenea, are placheta omagială „Respect pentru Șimleu”, din 2013 și lângă acestea se mai adaugă numeroase diplome de excelență, de onoare, de aniversare, omagiale, de participare, precum și scrisori de mulțumire din partea unor foruri locale, județene și naționale.
În perioadele deținerii funcției de instructor sportiv la Consiliul Raional al Uniunii de Cultură Fizică și Sport Șimleu și, apoi, de președinte al Consiliului Orășenesc pentru Educație Fizică și Sport Șimleu Silvaniei, a avut o contribuție însemnată pentru ca sportul șimleuan să devină o voce însemnată în „concertul” regional, județean, național și chiar internațional. O dovedesc faptele, atât în sportul de masă, cât și în cel de performanță. În virtutea acestor funcții, profesorul Marin Ștefan s-a preocupat de organizarea și desfășurarea diverselor activități sportive în : grădinițe, școli și licee, precum și în asociațiile și cluburile sportive școlare și în cele din instituții și întreprinderi economice. În acest timp, orașul nostru s-a evidențiat la diferite campionate și întreceri sportive de: atletism, handbal, radiogoniometrie sau vânătoare de vulpi, box, deltaplanorism, întreceri de haltere, șah, tenis de masă, tenis de câmp, karting, ciclism și popice, fiind și gazdă a unor faze, etape județene, interjudețene și naționale. Fotbalul a fost reprezentat cu cinste de echipele școlare sau ale seniorilor, cele care au activat cu succes în campionatele Regiunii Crișana și ale Județului Sălaj, promovând de mai multe ori în Divizia „C”, sub diferite titulaturi : Măgura, Viitorul Gloria, Izomat, Mobila-Armătura și Mobila. Voleiul a fost la loc de cinste, fiind foarte îndrăgit de șimleuani. Echipa masculină „Cooperatorul” a promovat în Divizia „B”, în anul 1967, iar în anul 1978 a promovat în Divizia„A”, sub denumirea de „Silvania”. În anul 1982 această echipă s-a clasat pe locul III în campionatul României, iar în anul 1983 a câștigat „Cupa Balcanică”. În același context, cel al funcției de președinte al sportului șimleuan, profesorul Marin Ștefan a avut un important aport la dezvoltarea bazelor sportive din oraș : terenuri bituminizate, săli de sport în școli, renovarea stadionului orașului, a pistei de atletism și construirea tribunelor acoperite, sala de sport de la stadion și popicăria, terenul de volei și de handbal din Parcul Cetății, precum și Baza Sportivă de la Cubic.
Profesorul Marin Ștefan este membru al Asociației Jurnaliștilor Sălăjeni și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și timp de peste 50 de ani, a avut și are o frumoasă și bogată activitate publicistică în peste 35 de publicații locale, județene și naționale. Articolele sale și galeriile foto, realizate cu destul profesionalism, redau, în mod detaliat și corect, activitățile educative și spirituale, sociale și economice, culturale și sportive, organizate și desfășurate în Șimleu Silvaniei. Ca atare, orașul nostru este promovat și cunoscut sub toate aspectele vieții cotidiene, atât în România, cât și peste granițele acesteia, și grație talentului, muncii și perseverenței profesorului Marin Ștefan în presă;

– Preotul Țurcaș Gheorghe – vicar foraneu greco-catolic al Silvaniei s-a născut la data de 3 martie 1940 în comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj, din părinții Teodor și Irina, acum decedați. Este absolvent licențiat al Facultății de Teologie Ortodoxă de la Sibiu, promoția anilor 1974-1975. În perioada 1974-1977 a funcționat ca preot ortodox la Parohia Supuru de Sus, apoi la Parohia Bădăcin, în perioada 1977-1986, iar din februarie 1986 până în anul 1990, la Parohia nr.1 Șimleu Silvaniei, actuala Biserica Mare.
În perioada slujirii ca preot paroh la biserica sus-amintită, s-au efectuat, sub păstorirea sa, următoarele lucrări : pictură în frescă, iconostas nou sculptat și icoane pictate, schimbarea dușumelei, precum și lambriuri cu scaune. Începând cu luna iunie 1990, a devenit paroh al Bisericii Greco-Catolice din Șimleu Silvaniei. În această calitate s-a ocupat de construirea Bisericii Greco-Catolice „Sfânta Treime” din Șimleu Silvaniei, precum și de actuala casă parohială. Paralel cu activitatea administrativă, s-a ocupat permanent și de viața spirituală, în ambele perioade, iar mai târziu și de predarea orelor de religie în școli, la credincioșii greco-catolici. În prezent este preot greco-catolic pensionar, dar, în mod onorific, este în continuare vicar foraneu greco-catolic al Silvaniei.
Apoi, președintele de ședință a dat cuvântul celor patru domni pentru a-și spune punctul de vedere în legătură cu pledoariile făcute de către Elena Trif Cocoru. Aceștia, în ordine alfabetică, au prezentat detaliat aspecte noi ale activităților organizate și desfășurate, precum și rezultatele obținute în cariera lor profesională și nu numai. Fiecare a mulțumit pentru „nominalizare”, spunând că, în continuare, va avea aceleași preocupări educative și social-culturale, menite să ducă mai departe faima orașului Șimleu Silvaniei. Spre surprinderea întregii asistențe, preotul Gheorghe Țurcaș, printre altele, a spus: „ (…) Refuz acest titlu pentru că fiul meu este primarul orașului Șimleu Silvaniei și, de fiecare dată când există un eveniment legat de familie, familia mea este batjocorită și jignită de către o părticică din presă și nu vreau s-o supun, din nou, la asemenea jigniri. (…) N-am alte motive, și tot respectul pentru cei care s-au gândit să mă propună. Până când el este primar, eu nu pot fi Cetățean de Onoare, pentru că tot timpul se găsesc asemenea persoane care batjocoresc familia mea.(…)”.
În continuare, la solicitarea lui Radu Ioan Lazăr, au luat cuvântul: prof. Ioan Abrudan – director al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Zalău ( fost inspector școlar general al Sălajului), Doru Dinu Glăvan – președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Teofil Chiș – maestru emerit al sportului (Cetățean de Onoare al orașului), Ioan Moș – președinte al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Șimleu Silvaniei, prof. Maria Pîrvu – pensionară, prof. Marioara Ghile – director adjunct al Școlii Gimnaziale „Silvania” Șimleu Silvaniei, Ioan Ghilea – consilier local, Oláh Ștefan – maestru al sportului (Cetățan de Onoare al orașului) și prof. Rodica Tala. Aceștia au avut discursuri pertinente, atât în ansamblul împrejurărilor și al condițiilor create de acest eveniment, cât și al particularității fiecăruia dintre cei nominalizați pentru a primi acest titlu onorant. Felicitându-i pentru ceea ce au realizat, au întărit meritul acestora, susținându-i în această oportunitate. În plus, au avut aprecieri elogioase despre părintele Gheorghe Țurcaș și despre întreaga sa carieră profesională, spunându-i să accepte primirea titlului. Acestora, rugător, s-a alăturat și subsemnatul. Gheorghe Țurcaș a intervenit, din nou, declarând ferm și cu demnitate că nu-și schimbă opțiunea luată. Și, culmea!, este a doua oară când „pățește” așa ceva de când fiul său este primarul orașului Șimleu Silvaniei… Ca atare, prof. Rodica Tala, cu părere de rău, a propus retragerea hotărârii a patra de la proiectul respectiv.
În alocuțiunea sa, Septimiu Cătălin Țurcaș a vorbit cu competență despre relația cu cei trei rămași pentru „desemnare” și a prezentat câteva elemente definitorii ale activității acestora. Mulțumindu-le, i-a felicitat pentru ceea ce au făcut, de-a lungul timpului, pentru promovarea orașului Șimleu Silvaniei la nivel județean, național și internațional. În plus, a avut un discurs adecvat cu privire la situația nedorită, una delicată, creată de unii răuvoitori și de refuzul categoric al tatălui său, acela de a nu accepta titlul de Cetățean de Onoare, la propunerea Consiliului Local și nu a domniei sale, ca primar. Cele trei hotărâri/articole ale punctului unu din ordinea de zi, citite de președintele de ședință, au fost votate, pe rând, în unanimitate de consilieri.
A urmat oficierea conferirii titlului de Cetățean de Onoare al orașului Șimleu Silvaniei, de către Primărie și Consiliul Local. Astfel, Septimiu Cătălin Țurcaș a citit conținutul diplomelor personalizate, înmânându-le protocolar, alături de nelipsitele felicitări și strângeri de mâini: profesorului Albu Traian „pentru profesionalism și dăruire în pregătirea muzicală a elevilor și consecvența în promovarea cu talent artistic a ideilor și valorilor spiritualității românești”, preotului paroh Boșca Vasile „pentru activitatea și contribuția personală în a ctitori lăcașe puse în slujba comunității orașului Șimleu Silvaniei, pentru creșterea prestigiului bisericii și atitudinea față de latura spirituală a ființei umane” și profesorului Ștefan Marin „pentru activitatea jurnalistică, implicarea în activități culturale și sportive și promovarea în presă a orașului Șimleu Silvaniei”. În același cadru, Rodica Tala a oferit fiecăruia„cheia orașului Șimleu Silvaniei”, iar Viorel Crețanu medaliile „Cetățean de Onoare al orașului Șimleu Silvaniei” personalizate, în aplauzele asistenței.

Prof. Marin ȘTEFAN,
Publicist Șimleu Silvaniei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *