◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro16.04.2024

O nouă apariție la Editura UZP/ ˝Putere și persuasiune˝

Prefața

Nu am citit lucrările lui Ştefan Melinte, dar din scrierea sa „Putere și persuasiune” am certitudinea că, autorul încearcă să definească noţiuni despre care, fiecare Român trebuie să aibă și să-și dezvolte propriile sale reprezentări. În cuprinsul acestei lucrări se atacă o problematică din spaţiul socio-economic-politic, fiosofi, știinţă și religie. Astfel, în capitolele și sub-capitolele scrierii sale am descoperit articole eseu și hermeneutism, prin care fără o argumentație proeminentă încearcă să schiţeze străveziu imagini și tendinţe societale, abordări și perspective, care supuse atenţiei cititorului pot să-i trezească interesul. În nota sa de autor, Ştefan Melinte face referire la cultura politico-religioasă a oamenilor din Ţinutul Oltului de Jos, în sensul că lucrările sale, pe care le enumeră ar reflectaaceastăcultură politică și reprezentările despre dimensiunea creativ-generativă a unui nou orizont de cultură, fundamentat pe cunoaștere, știinţă și tehnologie. Acest nou orizont de cultură, Ştefan Melinte îl denumește a fi cultura dain-euhtero, care după reprezentările sale ar semnificat o cultură a dăinuirii, creaţiei de sine, a omului și expansiunii. Autorul este adeptul tranziţiei de la neo-capitalismul parazitar, la un capitalism de conversie și o societate capitalistă concurenţială, care să genereze un salt scientic către o eră de stabilitate și apogeu evolutiv.

Autorul a dedicat această lucrare Centenarului Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, ce se va sărbători în cursul anului 2019. Citind scrierea, spre fnalul lucrării putem considera că, autorul prin articolele sale, cu sens de eseu din spaţiul de filosofie-știință și politico-religios este adeptul unui jurnalism de opinie și impact. Apreciem că cei care vor citi această scriere, vor fi plăcut surprinși de unele abordări și perspective scientice, care dacă ar f cunoscute de către cât mai mulţi Români ar susţine în România dezvoltarea unei societăţi capitaliste concurenţiale.

Profesor universitar Dr. ing. MIHAI ILIESCU

 

Ștefan Melinte declară că, prin lucrarea sa „Putere și persuasiune” omagiază Centenarul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Începând cu anul 1991, el este fondatorul Şcolii de gândire și spiritualitate ortodoxă „Dain-Euhtero” și de asemenea începând cu anul 1993, este fondatorul Mișcării Euhterogonic-Ortodoxe „Calea, Adevărul și Viaţa”, ca mișcare ortodoxă privind urcământul în credinţă, creștere în har și îndumnezeire. Este un scriitor, care ancorează în spaţiul dintre teologia ortodoxă, știinţă, politologie și filosofie. Prin viziunea sa, asupra echilibrării raporturilor dintre știinţă și teologia ortodoxă, din lucrarea „Putere și persuasiune”, Ştefan Melinte susţine convergenţa continuuă dintre spiritualitatea ortodoxă și știinţă și prin noua sa abordare, în scrierile lui despre euhter-ortodoxism analizează teologia ortodoxă din perspective scientice. Ştefan Melinte vine în prelungirea poziţiei Bisericii Ortodoxe Române și susţine că, nu numai prin dogmatica și jurisdicţia canonică, a Bisericii Ortodoxe Primare ne putem apropia de Dumnezeu, ci și prin credinţă și cunoaștere(„Prin credinţă și cunoaștere suntem mai aproape de Dumnezeu”). În spaţiul Oltului, Ştefan Melinte, a înaintat memorii către Prea Fericitul Patriarh Teoctist și forurile ecleziastice superioare, Ortodoxe și a susţinut înfiinţarea Episcopiei Oltului. De asemenea, în spaţiul Mitropoliei Olteniei, el este un vizionar și promotor al noii culturi politico-religioase „dain-euhtero”. În acest sens, el este sub influeţa Comitetului Român pentru Istoria și Filosofa Științei și Tehnicii, din cadrul Academiei Române și a scris mai multe lucrări, între care amintim: „Văleni 1904-2004, Pagini de Monografe”, „Credinţa Euhterogonic – Ortodoxă”, „Euhteronismul Orthodox și Euhter-materialismul”, „Mișcarea Euhterogonic – Ortodoxă și Triaterul Ortodox, „Pagini de monografie,despre Comuna Văleni, Judeţul Olt”. Din cauza înființării Mișcării Euhter-Ortodoxe, la data de 11-XI-2005, în prezenţa protopopului de Caracal Marin Răducanu, a consiliilor parohiale reunite și a preoţilor ortodocși, ai Bisericii cu hramul „Sfnţilor Împăraţi Constantin și Elena” din Văleni-Olt a fost exclus din Biserica Ortodoxă Română. Împreună cu informaticianul Marian Cernat, de la Liceul Văleni a tipărit, pentru prima dată în istoria comunei Văleni un ziar local, sub forma unor buletine informativ-culturale și „Monitorul Euhter-Ortodox”. În prezent a reluat această activitate și publică prin efort propriu buletinul informativ cultural „New Press”, ca Foaie pentru minte, spirit și cultură. Ştefan Melinte este blogger și de asemenea este membru și administrator în diverse grupuri publice, online, dintre care amintim: „Mișcarea Euhter-Ortodoxă Calea, Adevărul și Viaţa”, „Societatea culturală Gala Galaction”, „Cenaclul jurnalistic și literar-artistic Memoria Oltului și Olteţului”, „Grupul de uniune pentru dialog și comunicare inter-organizaţii culturale”. Este administratorul paginilor: „Liga Scriitorilor Români – Filiala Olt”, „Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala Olt” și „Mișcarea Euhter-Ortodoxă”. A fost membru în cenaclul literar „Dumitru Caracostea” și în prezent face parte din Cenaclul jurnalistic și literar-artistic „Memoria Oltului și Olteţului”. În ciber-spaţiul România este creator, free lancer și adept al unui jurnalism de opinie, influență și impact. A publicat diverse articole, în presa judeţeană și în revista online „Confluențe literare”, precum și în revista „Popas jurnalistic și literar-artistic.” Ştefan Melinte este, membru in Asociaţia „Liga Scriitorilor Români – Filiala-Olt”, precum și membru in „Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.”

Profesor Teolog PAULIAN BUICESCU

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *