◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro27.05.2024

Roade purtătoare
de credință și dăruire

De Ziua Națională a României, 1 Decembrie 2023, am primit un dar minunat de la Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor Damian. Un volum document în format electronic, intitulat „Theodor Damian: Repere bio-bibliografice”. O surpriză atât de mare stârnește curiozitatea oricui. Deschid fișierul, salvez și încep a citi. Din primele pagini aflu că este publicat în 2022, la editura Eikon din București sub egida Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor de la Cluj-Napoca, în parteneriat cu Institutul Român de Teologie și Spiritualitate de la New York, Multicultural Business Institute, Institutul pentru Dezvoltare Umană și Comunitară și Platforma Națională „Valori Românești”, cu prilejul împlinirii a șapte decenii de viață.

Derulez cu nerăbdare paginile cărții și observ că este structurată pe mai multe capitole și subcapitole. Din datele biografice menționate minimal aflăm că părintele Theodor Damian s-a născut la 28 decembrie 1951, la Botoșani din părinții Dora și Gheorghe. Urmează o prezentare a parcursului educațional care îi asigură o evoluție strălucită spre împlinirea misiunii pe care o avea de îndeplinit: Seminarul Teologic, Mănăstirea Neamț; Institutul Teologic, Bucureşti; Cursuri de doctorat în Teologie, Institutul Teologic, Bucureşti; Studii ecumenice, Institutul Ecumenic, Bossey, Elveţia; Studii doctorale, Universitatea din Lausanne, Elveţia; Master în Teologie, Princeton Theological Seminary, Princeton, New Jersey (Teologie – Spiritualitate);  Doctor în Teologie, Fordham University, New York (Teologie Sistematică – Dogmatică); Doctor în Teologie, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie (Teologie Sistematică – Etică).

Cu o pregătire teoretică și practică exemplară, părintele profesor desfășoară o îndelungă activitate pastorală (peste cinci decenii), și are o rodnică preocupare în domeniul cultural şi academic în țară și peste hotare: Preot la parohiile „Înălţarea Domului” din Ibăneşti şi „Adormirea Maicii Domnului” din Hăneşti, judeţul Botoşani; Protoiereu al Protopopiatului Dorohoi şi paroh al Catedralei Adormirea Maicii Domnului, „Grigore Ghica”, Dorohoi; Preot şi fondator al parohiei ortodoxe române „Sfinţii Trei Ierarhi” din Lausanne (Elveţia); Preot slujitor la Catedrala Mitropolitană din Sibiu; Participant la programul „Mission to the USA”, Presbyterian Church USA vizitând peste 40 biserici presbiteriene din S.U.A.; Profesor adjunct la Audrey Cohen College în New York; Profesor titular la Audrey Cohen College / Metropolitan College of New York, Facultatea de Ştiinţe Sociale, catedra de Filosofie şi Etică, predând şi sociologie; Preot şi fondator al Bisericii ortodoxe române „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Astoria, New York;  Profesor de Istoria Bisericii, la Seminarul Teologic „Sf. Vladimir” din Crestwood, New York; Coordonator de programe de licenţă şi de masterat la Audrey Cohen College, filiala din Staten Island; Audrey Cohen College; Profesor pentru seminarul „Experience, Learning and Identity” la College of New Rochelle, New York;  Director al Centrului de învăţământ la distanţă New York al Universităţii Spiru Haret, Bucureşti; Profesor titular de Filosofie şi Literatură, Facultatea de Jurnalism, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti; Preşedinte al Filialei USA a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; Profesor emerit for Human Services and Education, Metropolitan College of New York.

Scriam cândva: „…izvorul culturii nu seacă niciodată, iar promovarea și diseminarea informațiilor despre valorile autentice înseamnă un ideal de umanitate, de frumusețe, de dăruire pentru semeni”. Cercetarea atentă a cărții „Theodor Damian: Repere bio-bibliografice” dezvăluie traiectoria unei munci de-o viață ale cărei realizări sunt recunoscute și apreciate de instituții și organizații de mare prestigiu din România, SUA și alte țări. Autoritatea acestora certifică valoarea lucrării de față, un repertoriu amplu de remarcabile contribuții și împliniri obținute pe plan pastoral, spiritual și teologic, literar, filosofic…

 În capitolul „Publicații” se regăsesc titlurile cu datele editoriale și responsabilitățile intelectuale ale materialelor introductive a 40 de volume de autor cu subiecte de teologie, etică, critică şi comentariu literar, eseuri, filosofie, poezie, proză, dintre care amintim: Lumina Cuvântului; Poezia Sf. Grigorie de Nazianz şi faţa lui umană reflectată în aceasta; Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei; The Icons: Theological and Spiritual Dimensions According to St. Theodore of Studion; Introducere în istoria creştinismului   primul mileniu; Trăirea în cuvânt (interviuri); Ideea de Dumnezeu în poezia lui Eminescu; Filosofie şi literatură: O hermeneutică a provocării metafizice; 101 poezii; Prayers in Hel; Exerciţii de înviere; Vraja emigraţiei: însemnări New Yorkeze etc. 

Părintele Theodor Damian și-a asumat de-a lungul timpului responsabilități de coordonator și editor al unor cărți personale sau ale altor autori. Vrednic jurnalist, cu aceeași râvnă, a fondat și diriguit mai multe  publicații periodice: „Lumină Lină”. Gracious Light, Revistă de cultură şi spiritualitate românească. Review of Romanian Spirituality and Culture, publicaţie trimestrială, New York, SUA; „Romanian Medievalia”. Proceedings of Presentations at the Annual International Congress on Medieval Studies at the Western Michigan University at Kalamazoo, MI, New York; „Symposium, proceedings of the Annual Theological Ecumenical Symposium”, [în engleză] The Romanian Institute of Orthodox Spirituality and Culture, New York, SUA; „Buletinul Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă”, New York, Publicaţie săptămânală; „Adusu-mi-am aminte”, Publicaţie de spiritualitate şi cultură românească, Lausanne, Elveţia. A publicat peste 1000 de studii, eseuri, recenzii şi articole în periodice, volume colective și antologii în România şi în străinătate.

Și-a dovedit realmente calitățile de bun manager și remarcabil organizator ca fondator şi preşedinte al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă și al Cenaclului literar „Mihai Eminescu” din New York. A organizat şi prezidat timp de aproape 20 de ani, sesiuni academice la Congresul Internaţional de Studii Medievale de la Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, în cadrul ISSEI  The International Society for the Study of European Ideas și a participat activ la peste 100 de congrese, conferințe și întâlniri internaționale pe diverse teme în România, SUA, Japonia, Grecia, Polonia, Portugalia, Turcia, Finlanda, Cipru, Malta. Preotul profesor Theodor Damian este membru al unor organizaţii profesionale şi societăţi româneşti şi americane, iar scrierile sale au fost traduse în limbile: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, turcă, albaneză, arabă, chineză.  

Pr. Theodor Damian este un OM împlinit. Repertoriul bio-bibliografic publicat dovedește din plin că este un REPER al timpului pe care-l trăiește și se cuvine să fie receptat ca o oglindă a valorii intelectualului desăvârșit, făptuitorul unei opere merituoase. Recunoașterile nu au întârziat, ci au fost pe măsura efortului, obținând premii, referințe literare și culturale, citări, recenzii, apartenența la diferite organizații profesionale, colegii de redacție, burse, distincții, medalii, diplome sau certificate. Amintim câteva distincții redutabile: titlul de cetățean de onoare al municipiului Botoșani, titlul de doctor honoris causa din partea Universității Bioterra din București, premiul Queens Ambassador Awards oferit de către Times Ledger Newspapers, ordinul „Donum Sacrum Unitatis” din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Andrei al Alba-Iuliei, sau ordinul „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ, Noul Hozevit”, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel; premiul de excelenţă şi medalia „100 pentru Centenar” din partea Guvernului României, Premii de Excelenţă acordate de Uniunea Scriitorilor din România şi Republica Moldova, din partea Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

Lucrarea este cronica unei personalități marcante a clerului ortodox român în patria mamă și la mari depărtări, cu devotament față de semenii români imigranți pe meleaguri americane. Un volum consistent despre preotul și remarcabilul profesor universitar și om de cultură, cu un sumar/cuprins extrem de bogat, abordând varii tematici. Bio-bibliografia părintelui Theodor Damian impresionează, nu atât prin numărul de cărți sau articole publicate, ci mai ales prin maniera de abordare a multor domenii ale cunoașterii.

De apreciat și faptul că volumul păstrează cu strictețe regulile de întocmire a unei lucrări de referință (bibliografie – ramură a bibliologiei care se ocupă cu descrierea, aprecierea, sistematizarea și răspândirea publicațiilor), menționând titlurile în format ISBD (Descriere Bibliografică Internaţională Standardizată). Această manieră de catalogare și editare atrage atenția documentariștilor, dar stimulează și cititorii să perceapă și să înțeleagă corect gândirea preotului, literatului, filosofului, publicistului. Cred că, oricine se apropie de această carte și parcurge acest itinerariu poate găsi un răspuns la unele din întrebările pe care cu siguranță le poartă în suflet. Trecerea în revistă, menționarea titlurilor scrierilor și datelor editoriale creează imaginea plurivalentă a autorului, care prin întreaga sa activitate și operă și-a îndeplinit vocația și misiunea.

Volumul are un farmec aparte și prin vocea clar auzită, receptată și înțeleasă de cel care-l deschide și se apleacă cu bună intenție și dorința de a cunoaște un OM adevărat, un SLUJITOR hărăzit misiunii Domnului, un INTELECTUAL de talie româno-americană, fațete luminoase ale unui portret autentic. În aceste circumstanțe se poate spune fără tăgadă că, într-adevăr „Omul sfințește locul”. Părintele Theodor Damian este unul dintre acei oameni, în urma cărora se vede ceva, care au sădit în conștiința semenilor sămânța omului de calitate. Prin exemplul personal ne-a arătat drumul devenirii noastre pentru a trăi cum se cuvine într-o lume în care n-ai voie să nu faci ceva util.

Preotul profesor Theodor Damian a dovedit de-a lungul timpului, pe lângă o mare implicare și dăruire religioasă, o activitate spirituală și o rară vocație de profesor, darul scrisului grațios și coerent regăsit lesne în publicistica sa și în volumele care îl definesc și îi conturează vădit personalitatea complexă. Ochiul atent al cititorului distinge clar aria largă a preocupărilor și câteva dominante ce nu pot fi nicidecum trecute cu vederea. Autorul îmbrățișează cu o adeziune simpatetică diverse domenii ale cunoașterii umane, pe care le scrutează cu ascuțimea minții din diverse unghiuri favorabile pentru o deplină luminare a sensurilor definitorii.

Filosoful francez, Gilles Deleuze spunea: „memoria este sinteza fundamentală a timpului.” Cartea „Theodor Damian: Repere bio-bibliografice” este realmente memoria vie a slujitorului Domnului, semenilor și culturii, exponent al generațiilor trăitoare la intersecția a două milenii și secole, viețuitor în două orânduri sociale – socialism și capitalism. O memorie bogată în informații și sentimente, o memorie zveltă a unei minți lucide și bine șlefuite prin educație, cultura asimilată și înaltul grad de civilitate în exprimarea pastorală, retorică și scriitoricească. Este cartea unei vieți, ale cărei pagini dau culoare, armonie și trăinicie crugului personal, profesional și civic. Capitole de neuitat alcătuiesc și dau sens unei opere care constituie „robia vieții sale” înscrisă între sacerdoți și laici. 

Sursele bio-bibliografice variate și multiple menționate aduc claritate și eleganță unui demers existențial, consacră maturitatea și deschiderea gândirii autorului către un discurs liber de orice încrâncenare. Cu siguranță, mama preacucernicului părinte Theodor Dima, la nașterea fiului a procedat asemenea Anei. „L-a dus la sanctuar, tu fă-te pe tine însăți templu împărătesc și locuință a lui Dumnezeu”. „Căci spune apostolul: …trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, Care este în voi” (I Corinteni 6, 19). Și, în acest templu, a obținut „rod bun și copt la bună vreme” pe care l-a dăruit semenilor.

Apariția acestei cărți, cu siguranță este o mare bucurie pentru domnia sa, dar și pentru cei care îl cunosc ca om, slujitor al Domnului, care îi cunosc preocupările, efortul, seriozitatea și dedicarea unui studiu atent și meticulos, făcând cunoscute semenilor rezultatele muncii sale. Să ne bucurăm de existența unor astfel de fii ai României care ne fac cinste, ne onorează pe noi, românii și neamul în țară și peste hotare. Mai ales în condițiile precare ale lumii de azi din ce în ce mai secularizată, este nevoie de asemenea personalități asemenea părintelui profesor Theodor Damian.

Repertoriul bio-bibliografic este și un îndrumar (lucrare de referință), întocmit cu profesionalism și atenție sporită până la cele mai mici detalii și reguli de constituire a unei lucrări. Astfel poate fi consideraț imaginea fidelă a ființei sale care ne mărturisește sincer că „personajul principal” al lucrării este OMUL care s-a dedicat slujirii lui Dumnezeu, țării și neamului românesc atât în granițele statului român, SUA și în lume. Întreaga sa activitate confirmă afirmațiile Maicii Benedicta (Zoe Dumitrescu-Bușulenga): „Preoția nu este profesie, preoția este chemare, preoția este misiune”. Părintele Prof. Univ. Dr. Theodor Damian este un model demn de urmat. Doamne ajută!

 

Vasilica Grigoraș

(Revista UZP, nr. 33/2024)

Un comentariu pentru “Roade purtătoare
de credință și dăruire

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *