◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro29.02.2024

Academia Română decernează Premiile pe anul 2019

Miercuri, 8 decembrie 2021, începând cu ora 10:00, va avea loc decernarea premiilor Academiei Române pentru anul 2019. Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române, în format hibrid, cu participarea membrilor Adunării Generale și a premianților.

Ca în fiecare an, domeniile avute în vedere sunt reprezentate în cadrul celor 14 secții științifice ale Academiei Române și anume: literatură și filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, științe tehnice, tehnologia informației, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, sociologie, psihologie, filosofie, arte plastice, teatrale și muzicale.

Detalii despre istoricul Premiilor Academiei Române și Regulamentul de acordare sunt disponibile pe site-ul instituției, la adresa: https://academiaromana.ro/premiileAR/pag_premii.htm.

Cu acest prilej, în cadrul evenimentului, Academia Română va acorda 9 diplome „Meritul Academic“ și 8 diplome „Distincţia Culturală“.

Lista completă a premiilor și diplomelor acordate se regăsește și pe site-ul Academiei Române.

 1. FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ

Premiul „Timotei Cipariu“

Lucrarea: Gramatica limbii române

Autori: Ion Bărbuță și Elena Constantinovici

Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“

Lucrarea: Ediție cronologică integrală Mihai Eminescu, Opere, vol. I: Cronologii și simbioze poetice (1866- 1876); vol. II: Cronologii și simbioze poetice (1877-1883)

Autor: Valentin Coșereanu

Premiul „Ion Creangă“

Lucrarea: Undeva în Transilvania

Autor: Mirel Taloș

Premiul „Titu Maiorescu“

Lucrarea: «Grup sburător». Trăitul și scrisul împreună în cenaclul lui E. Lovinescu.

Autor: Ligia Tudurachi

Premiul „Lucian Blaga“

Volumul: Autenticitatea, sensuri și nonsensuri. Teorii românești interbelice în contexte europene

Autor: Ștefan Firică

Premiul „Mihai Eminescu“

Volumul: Trecere, petrecere

Autor: Ioana Ieronim (Ioana Latham)

Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă

 1. ȘTIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE

Premiul „Vasile Pârvan“

 1. a) Lucrarea: The Brooch Workshops from Dacia and the other Danubian Provinces of the Roman Empire (1st c. BC – 3rd c. AD)

Autor: Sorin Cociș

 1. b) Lucrarea: Siret – „Dealul Ruina“. Așezarea fortificată din epoca timpurie a fierului

Autor: Ion Mareș

Premiul „Dimitrie Onciul“

Lucrarea: Valori ale ortodoxiei românești. Mănăstirea Căldărușani (vol. I-II)

Autor: Florin Șerbănescu

Premiul „George Barițiu“

Lucrarea: Archaeological explorations of magic and witchcraft in Iron Age Transylvania

Autor: Aurel Rustoiu

Premiul „Nicolae Iorga“

Lucrarea: Unirea Basarabiei cu România și recunoașterea ei internațională

Autor: Valentin Burlacu (Republica Moldova)

Premiul „Nicolae Bălcescu“

Lucrarea: Securitatea și exilul intelectualilor români în Italia

Autor: Anca Stângaciu

Premiul „A.D. Xenopol“

Lucrarea: Relațiile diplomatice româno-italiene în timpul Primului Război Mondial 1914-1918

Autor: Mihail Dobre

Premiul „Mihail Kogălniceanu“

Lucrarea: Populația românească din Peninsula Balcanică

Autor: Dorin Lozovanu (Republica Moldova)

Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“

Lucrarea: Românii din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș în Primul Război Mondial (părțile I și II)

Editor: Ioan Popa

III. ȘTIINȚE MATEMATICE

Premiul „Simion Stoilow“

 1. a) Lucrarea: Global and blow-up radial solutions for quasilinear elliptic systems arising in the study of viscous, heat conducting fluids.

Autor: Marius Ghergu

 1. b) Lucrarea: Generalized q-Gaussian von Neumann algebras with coefficients I: Relative strong solidity.

Autor: Bogdan Teodor Udrea

Premiul „Gheorghe Țițeica“ – Nu se acordă

Premiul „Gheorghe Lazăr“ – Nu se acordă

Premiul „Grigore C. Moisil“ – Nu se acordă

Premiul „Spiru Haret“

Monografia: Diffusion in random Fields – Application to transport in Groundwater

Autor: Nicolae Suciu

Premiul „Dimitrie Pompeiu“

Monografia: Lipschitz Functions

Autori: Ștefan Cobzaș și Adriana Nicolae

Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii) – Secția de științe matematice nu are propuneri

 1. ȘTIINȚE FIZICE

Premiul „Constantin Miculescu“

Grupul de lucrări: Modelarea macroscopică a generării de armonice superioare în configurații existente experimental

Autori: Katalin Kovács și Valer Toșa

Premiul „Dragomir Hurmuzescu“

Grupul de lucrări: Modelări teoretice ale heterostructurilor feroelectrice

Autor: Lucian Dragoș Filip

Premiul „Ștefan Procopiu“ – Nu se acordă

Premiul „Horia Hulubei“ – Nu se acordă

Premiul „Radu Grigorovici“

Grupul de lucrări: Noi biosenzori nanostructurați și proceduri electrochimice pentru determinarea de inițiatori ai stresului oxidativ, al efectului asupra biomoleculelor și mecanisme de reglare ale acestuia.

Autori: Mădălina Maria Bârsan, Teodor Adrian Enache și Victor Constantin Diculescu

 1. ȘTIINȚE CHIMICE

Premiul „Costin D. Nenițescu“

Grupul de lucrări: Polimeri siliconici concepuți pentru traductoare pe bază de elastomeri

Autor: Codrin Țugui

Premiul „I. G. Murgulescu“

 1. a) Grupul de lucrări: Materiale și nanomateriale avansate cu design și proprietăți adaptate pentru multiple aplicații

Autor: Irina Atkinson

 1. b) Grupul de lucrări: Utilizarea complementară a metodelor spectroscopice pentru investigarea sistemelor supramoleculare.

Autor: Iulia Matei

Premiul „Gheorghe Spacu“

Grupul de lucrări: Contribuții în domeniul chimiei coordinative și organometalice a elementelor staniu și plumb și sinteză de tectoni organostaniu în ingineria cristalină

Autor: Adrian-Alexandru Someșan

Premiul „Nicolae Teclu“

Grupul de lucrări: Contribuții în domeniul catalizei heterogene cu aplicații în energetica hidrogenului: stocare chimică și utilizare

Autor: Mihaela Diana Lazăr

Premiul „Cristofor I. Simionescu“

Grupul de lucrări: Structuri heterociclice oligomere și polimere pentru materiale avansate în (opto) electronică

Autor: Cătălin-Paul Constantin

 1. ȘTIINȚE BIOLOGICE

Premiul „Emil Racoviță“ – Nu se acordă

Premiul „Grigore Antipa“ – Nu se acordă

Premiul „Nicolae Simionescu“

Grup de 16 lucrări 2016-2019 pe tema: Identificarea de noi molecule cu potențial terapeutic, anticanceros și antoproliferativ

Autor: Valentin Zaharia

Premiul „Emanoil Teodorescu“

Suită de 9 lucrări 2011-2019 în domeniul: Mecanismele de generare și menținere a durerii neuropatice (activarea microfagelor și microgliilor, rolul chemokinelor în activitatea canalelor ionice din neuronii ganglionilor dorsali spinali)

Autor: Violeta Ristoiu

VII. ȘTIINȚE GEONOMICE

Premiul „Grigore Cobălcescu“

Lucrarea: Late Pleistocene to Holocene paleoenvironmental changes in the NW Black Sea

Autori: Andrei Briceag, Anastasia Yanchilina (SUA), William B.F. Ryan (SUA), Marius Stoica și Mihaela Melinte

Premiul „Ludovic Mrazec“

Lucrarea: When a mudstone was actually a “sand”: Results of a sedimentological investigation of the bituminous marl formation (Oligocene), Eastern Carpathians of Romania.

Autori: Juergen Schieber (SUA), Crina Miclăuș, Anca Seserman, Bei Liu (SUA) și Juan Teng (SUA)

Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“

Lucrarea: Degradation processes of iron-sulfides and calcite containing aggregates from asphaltic mixtures

Autori: Nicolae Har, Alexandru Lăzărean, Mihai Iliescu, Nicolae Ciont și Ioan Florin Abrudan

Premiul „Ștefan Hepites“

 1. a) Lucrarea: Using Vertical Electrical Soundings to characterize seawater intrusions in the southern area of Romanian Black Sea coastline

Autori: Bogdan Mihai Niculescu, Gina Andrei

Lucrarea: Structural and Geodynamic Ideas on the Galati-Izvoarele Seismic-Prone Area (Eastern Romania)

Autori: Lucian Beșuțiu, Mihail Diaconescu, Luminița Zlăgnean și Andreea Craiu

Premiul „Simion Mehedinți“

 1. a) Lucrarea: Future land use/cover changes in Romania: regional simulations based on CLUE-S model and CORINE land cover database

Autori: Gheorghe Kucsicsa, Elena-Ana Popovici, Dan Bălteanu, Ines Grigorescu, Monica Dumitrașcu și Bianca Mitrică (Dumitrescu)

 1. b) Lucrarea: Ținutul Ciceului – Analiză regională

Autor: Alexandra-Camelia Marian-Potra

VIII. ȘTIINȚE TEHNICE

Premiul „Aurel Vlaicu“

 1. a) Grupul de lucrări: Mecanica materialelor compozite

Autori: Dan Mihai Constantinescu și Ștefan Sorohan

 1. b) Cartea: Convertoare de curent continuu hibride

Autori: Octavian Cornea, Dan Hulea și Nicolae Muntean

Premiul „Traian Vuia“

 1. a) Cartea: Metode numerice în tehnică

Autori: Nicolae Ursu-Fischer și Mihai Ursu

 1. b) Grupul de lucrări: Sistem radar bistanic cu receptor fix de sol și transmițător de oportunitate satelitar (Bistatic radar system with a fixed ground-based receiver and spaceborne transmitter of opportunity)

Autori: Andrei Anghel și Remus Cacoveanu

Premiul „Henri Coandă“

Cartea: Introduction in optimisation of industrial robots: theory and applications

Autori: Cornel Brișan, Cătălin Boantă și Veturia Chiroiu

Premiul „Constantin Budeanu“

 1. a) Cartea: Percepția prin particule

Autor: Radu Dănescu

 1. b) Grupul de lucrări: Research at the confluence of machine learning, computer vision, and robotics (Cercetări multidisciplinare la confluența învățării automate, a viziunii computerizate și a roboticii).

Autori: Radu Timofte, Eirikur Agustsson (Elveția), Fabian Mentzer (Elveția), Michael Tschannen (Elveția), Luc Van Gool (Elveția)

Premiul „Anghel Saligny“

Cartea: Tratat de inginerie termică în clădiri

Autor: Mihai Ilina și Cătălin Lungu

Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii)

Cartea: Radarul românesc. O istorie vie

Coordonator: Anton Muraru

 1. ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică

Lucrarea: Cercetări privind floarea soarelui în Republica Moldova

Autor: Maria Duca

Premiul „Traian Săvulescu“ – Nu se acordă

Premiul „Marin Drăcea“ – silvicultură, ecologie, cercetare forestieră, protectia mediului

Lucrarea: Forest Science for a Sustenable Forestry and Human Wellbeing

Autori: Ecaterina Nicoleta Apostol, Mihai Andrei Tănase, Constantin Nechita, Ionuț-Silviu Pascu și Marius Budeanu

Premiul „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnie

 1. a) Lucrarea: Tratat de legumicultură specială

Autori: Costel Vînătorul, Bianca Mușat și Camelia Bratu

 1. b) Lucrarea: Alternative Swine Management Systems

Autori: Ioan Huțu, Gary Onan

 1. ȘTIINȚE MEDICALE

Premiul „Iuliu Hațieganu“

Lucrarea: Tratat de patologie și chirurgie esofagiană

Coordonatori: Silviu Constantinoiu, Ioan Cordoș, Constantin Ciuce și Viorel Scripcaru

Premiul „Daniel Danielopolu“

Lucrarea: Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research

Autori: Alisa G. Keywoods (SUA) și Costel C. Darie

Premiul „Gheorghe Marinescu“

Lucrarea: Adicția digitală – boală a scietății postmoderne

Autor: Adina-Brîndușa Baciu

Premiul „Victor Babeș“

Lucrarea: Autopsii medico-istorice

Autor: Octavian Buda

Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă

Premiul „Ștefan S. Nicolau“ – Nu se acordă

 1. ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE

Științe economice

Premiul „Petre S. Aurelian“

Grupul de lucrări cu tema Integrarea monetară și incertitudinea economică.

The micro-foundations of an open economy money demand: An application to central and eastern European countries, Journal of Macroeconomics, 60, 2019; The money demand and the loss of interest for the euro in Romania, Applied Economics Letters, Vol.26, No.3, 2019; Does the U.S. economic policy uncertainty connect financial markets? Evidence from oil and commodity currencies, Energy Economics, 83, 2019.

Autor: Claudiu Tiberiu Albulescu

Premiul „Virgil Madgearu“

Lucrarea: Productivitatea muncii și performanța în agricultură

Autor: Costel C. Negrei

Premiul „Victor Slăvescu“

Lucrarea: Afaceri internaționale performante în secolul 21. Noi abordări și soluții

Autori: Victor Danciu, Mihaela Gabriela Belu și Dorel Paraschiv

Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“

Lucrarea: The Romanian Economy. A Century of Transformation (1918-2018)

Autori: Luminița Chivu, Valeriu Ioan-Franc, George Georgescu și Jean-Vasile Andrei

Sociologie

Premiul „Dimitrie Gusti“

Lucrarea: Sociologia proastei guvernări în România interbelică

Autor: Bogdan Bucur

Premiul „Henri H. Stahl“

Lucrarea: Boieri și aristocrați români în secolul al XIX-lea – studiu de mentalitate și moravuri în spațiul privat

Autor: Elena Olariu

Științe Juridice

Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă

Premiul „Simion Bărnuțiu“

Lucrarea: Răspunderea contractuală. O analiză juridică și economică

Autor: Cristian Paziuc

Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE ȘI PEDAGOGIE

Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“

Lucrarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar, vol. I-II

Autori (coordonatori): Ion-Ovidiu Pânișoară și Marin Manolescu

Premiul „Mircea Florian“ – Nu se acordă

Premiul „Ion Petrovici“ – Nu se acordă

Premiul „Vasile Conta“ – Nu se acordă

Premiul „Dumitru Stăniloaie“

Lucrarea: Omul lăuntric. Andrei Scrima și fizionomia experienței spirituale

Autor: Ioan Alexandru Tofan

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUAL

Creație muzicală

Premiul „George Enescu“ – Nu se acordă

Muzicologie

Premiul „Ciprian Porumbescu“

Lucrarea: Cărțile psalmilor. Reflexii în sonor

Autor: Carmen Stoianov

Istoria artei

Premiul „George Oprescu“

Lucrarea: Picturi murale extrase: istorie, restaurare, monitorizare

Autor: Maria-Magdalena Drobotă

Artă plastică

Premiul „Ion Andreescu“

Lucrarea: Expoziția Gestul în desen (Muzeul de Artă Constanța, Muzeul de Artă Vizuală Galați)

Autor: grafician Florin Stoiciu

Etnografie și folclor

Premiul „Simion Florea Marian“ – Nu se acordă

Creație arhitectonică

Premiul „Duiliu Marcu“

Lucrarea: Ambasada statului Kuwait din București (finalizată și recepționată în 2019)

Autori: Dr.arh. Vladimir Arsene

Artele spectacolului

Premiul „Aristizza Romanescu“

 1. a) Lucrarea: Călătoria fantastică a Maronei (coproducție România, Franța, Belgia)

Autor: regizor Anca Damian

 1. b) Lucrările: Mazurka (regia Alexandru Hausvater și Scripcarul pe acoperiș (regia Andrei Munteanu)

Autor: scenograf Viorica Petrovici

XIV. ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Premiul „Grigore Moisil“

Opera: Grup de șapte lucrări cu tema Învățare nesupervizată, reguli de asociere relațională și aplicații.

Autor: Gabriela Czibula

Premiul „Mihai Drăgănescu“ – Nu se acordă

Premiul „Tudor Tănăsescu“

Opera: Grup de două lucrări: Deep Learning Neural Architecture in Emotion Recognition forRomanian Language; Noisy Speech Emotion Recognition in Romanian Language

Autori: Marius Dan Zbancioc și Monica Feraru

Premiul „Gheorghe Cartianu“ – Nu se acordă

*

Cu același prilej, Academia Română acordă nouă diplome „Meritul Academic“ și opt diplome „Distincția Culturală“.

Diploma „Meritul Academic“

Lucia Hossu-Longin, jurnalist și realizator de televiziune – pentru excepționala activitate culturală și cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani

Prof.univ.dr. Gábor Xantus, director de imagine, scenarist – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice

Dr. Aron Xantus, regizor – pentru deosebita activitate dedicată artei cinematografice

Centrul de Studii Transilvane – pentru deosebita activitate științifică și editorială și cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la reînființare

Constantin-Emil Ursu, director general al Muzeului Național al Bucovinei – pentru înaltul profesionalism și permanenta colaborare cu Academia Română

Prof.dr. Gheorghe Marinică, coordonator al volumului Monografia Ploieștiului – în semn de apreciere a remarcabilei activități în domeniul cercetării și prezentării cu profesionalism și pasiune a istoriei orașului Ploiești

Prof.dr. Constantin Trestioreanu, președintele Societății Culturale „Ploiești – Mileniul III“, coordonator al volumului Monografia Ploieștiului – în semn de apreciere a remarcabilei activități în domeniul cercetării și prezentării cu profesionalism și pasiune a istoriei orașului Ploiești

Filiala din Timișoara a Academiei Române – pentru activitatea deosebită și contribuția adusă la îmbogățirea științei și culturii și cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la înființare

Dr. Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României – în semn de recunoaștere și prețuire a întregii activități de cercetare și publicare de documente

Diploma „Distincția Culturală“

Revista „Orașul“, revistă de cultură urbană – pentru activitatea deosebită de prezentare și îmbunătățire a imaginii urbanismului și arhitecturii Clujului și cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înființare

Octavian Hoandră, scriitor, realizator de televiziune – pentru opera jurnalistică și obiectivitatea reflectării Academiei Române

George Mihăiță, actor, director al Teatrului de Comedie – pentru înalta artă actoricească și colaborarea fructuoasă cu Academia Română

Horațiu Mălăele, actor, regizor, caricaturist – pentru înalta artă actoricească și colaborarea fructuoasă cu Academia Română

Conf.univ.dr. Mireille-Carmen Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“ – pentru activitatea culturală de înaltă ținută și parteneriatul fructuos dintre Academia Română și Biblioteca Centrală Universitară

Maia Morgenstern, actriță, director al Teatrului Evreiesc de Stat – pentru excepționala activitate teatrală și colaborarea constantă cu Academia Română

Dorel Vișan, actor – pentru înalta artă actoricească și permanenta sa colaborare cu Academia Română

Radu Boroianu, regizor, om de cultură – pentru eleganta sa dăruire culturală și prețuirea manifestată față de Academia Română

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *