◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro23.07.2024

Europenizare. Tratatele fondatoare ale Uniunii Europene (II)

UE se bazează pe statul de drept. Aceasta înseamnă că orice măsură luată de UE derivă din tratatele care au fost aprobate în mod voluntar și democratic de toate țările membre. De exemplu, dacă un anumit domeniu politic nu figurează într-un tratat, Comisia nu poate propune un act legislativ în domeniul respectiv.

Tratatul este un acord cu forță juridică obligatorie între statele membre ale UE. El stabilește obiectivele UE, regulile de funcționare a instituțiilor europene, procedura de luare a deciziilor și relațiile existente între Uniune și statele membre.

Tratatele sunt modificate pentru a permite creșterea eficienței și transparenței UE, pentru a pregăti extinderile viitoare și pentru a introduce noi domenii de cooperare – cum este moneda unică europeană.

În baza tratatelor, instituțiile UE au posibilitatea de a adopta acte legislative, pe care statele membre le aplică ulterior. Tratatele, legislația, jurisprudența și propunerile legislative pot fi consultate în versiune integrală pe site-ul EUR-Lex, baza de date a legislației UE.

 

 Cel mai nou tratat este TRATATUL DE LA LISABONA:

 – Data semnării: 13 decembrie 2007

 – Data intrării în vigoare: 1 decembrie 2009

 – Obiectiv: să transforme UE într-o entitate mai democratică, mai eficientă și mai aptă să abordeze, la unison, probleme globale, cum ar fi schimbările climatice.

Schimbări esențiale introduse: putere sporită conferită Parlamentului European, schimbarea procedurii de vot în cadrul Consiliului, promovarea inițiativei cetățenești, crearea funcției de președinte permanent al Consiliului European, a funcției de Înalt Reprezentant pentru politica externă și a unui nou serviciu diplomatic al UE.

Tratatul de la Lisabona precizează ce atribuții revin UE și statelor membre, precum și care din aceste atribuții sunt comune UE și statelor membre.

Aceste obiective și valori reprezintă temelia pe care s-a construit UE și sunt consfințite prin Tratatul de la Lisabona și Carta drepturilor fundamentale a UE.

Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa, cu obiective similare celor prevăzute de Tratatul de la Lisabona, a fost semnat în 2004, dar, niciodată ratificat.

Informații despre celelalte șapte tratate găsiți pe site-ul https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-agreements_ro

 

 Emilian M. Dobrescu

(Foto: Wikipedia)

 

Titlul și anul documentului Jurnalul Oficial 

Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice              JO L 29, 31.1.2020

Declarație politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit              JO C 34, 31.1.2020

Tratat privind Uniunea Europeană (versiune consolidată 2016)

Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene (versiune consolidată 2016)

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (versiune consolidată 2016)

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2016) JO C 202, 7.6.2016 

Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene (versiune consolidată 2012) JO C 326, 26.10.2012 

Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene (versiune consolidată 2012) JO C 326, 26.10.2012 

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (versiune consolidată 2012)              JO C 326, 26.10.2012 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012) JO C 326, 26.10.2012, p. 391—407 

Tratatul de aderare a Croaţiei (2012)

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2010) JO C 83, 30.3.2010 

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (versiune consolidată 2010)              JO C 84, 30.3.2010 

Tratat privind Uniunea Europeană (versiune consolidată 2010) JO C 83, 30.3.2010 

Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene (versiune consolidată 2010) JO C 83, 30.3.2010 

Tratat privind Uniunea Europeană (versiune consolidată 2008) JO C 115, 9.5.2008 

Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene (versiune consolidată 2008) JO C 115, 9.5.2008 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2007)

Tratatul de la Lisabona (2007) JO C 306, 17.12.2007 

Tratatul de aderare a Republicii Bulgariei şi a României (2005)

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (versiune consolidată 2006)               

Tratat privind Uniunea Europeană (versiune consolidată 2006)   

Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa (2004)   

Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa (PROIECT 2003)               

Tratatul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei şi Slovaciei (2003)

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (versiune consolidată 2002)               

Tratat privind Uniunea Europeană (versiune consolidată 2002)   

Tratatul de la Nisa (2001)   

Convenţia de la Schengen (1985)

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (versiune consolidată 1997)               

Tratat privind Uniunea Europeană (versiune consolidată 1997)   

Tratatul de la Amsterdam (1997)   

Tratatul de aderare a Austriei, Finlandei şi Suediei (1994)

Actul de modificare a Protocolului privind statutul Băncii Europene de Investiții de împuternicire a Consiliului guvernatorilor să creeze un Fond european de investiții (1993)                                         

Acordul privind Spațiul Economic European (1992)   

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (versiune consolidată 1992)               

Tratat privind Uniunea Europeană (1992)   

Actul Unic European (1986)   

Tratatul de aderare a Spaniei şi Portugaliei (1985) 

Tratatul privind Groenlanda (1984)   

Tratatul de aderare a Greciei (1979) 

Tratatul de modificare a anumitor dispoziții ale Protocolului privind Statutul Băncii Europene de Investiții (1975)                                         

Tratatul de modificare a anumitor dispoziţii financiare (1975)   

Tratatul de aderare a Danemarcei, Irlandei şi Regatului Unit (1972) 

Tratatul de modificare a anumitor dispoziţii bugetare (1970) 

Tratatul de Fuziune (1965) 

Protocolul privind Antilele Olandeze (1962) 

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (1957) 

Tratat de instituire a Comunităţii Economice Europene (1957) 

Convenția privind anumite instituții comune Comunităților Europene (1957) 

Tratatul de modificare a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (1956) 

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (1951)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *