◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro04.12.2023

Enciclopedia esențială a celor 100 cei mai mari scriitori ai lumii

La Editura ORIZONTURI, 2022, București, a apărut sub semnătura profesorului Daniel S. Burt, de la Universitatea Wesley, o interesantă și esențializată Enciclopedie a celor 100 de scriitori din toate timpurile care au trăit, de-a lungul secolelor, pe Terra. Lucrare ce mă face să fiu de acord cu ce spunea Voltaire că este „monument al progresului spiritului uman”.
Volumul de 413 pagini se deschide cu un text scris de autor intitulat „Mulțumiri”, în care autorul aduce mulțumiri colegilor de la catedra de studii clasice, a limbii și literaturii romanice, limba engleză, studii germanice, limba și literatura rusă, catedrei de istorie etc, din cadrul Universității Wesley, inclusiv de la Colegiul Smith. Autorul este recunoscător personalului Bibliotecii Memoriale Olin, celui de la Biblioteca Publică din New York, care i-a pus la dispoziție colecția de fotografii, colectivului Secției de Imprimare și Fotografii a Bibliotecii Congresului și lui Tim Connor de la Biblioteca Harvard-Yenching, inclusiv soției sale, Deborah G. Felder.
În „Introducere”, ce cuprinde trei pagini, autorul subliniază faptul că la alcătuirea listei a examinat meritele fiecărui scriitor și impactul lui relativ, distilând esența carierei scriitorului respectiv pentru a evidenția meritul literar și a relației cu cititorul, așa cum spunea Matthew Arnold: „Să învețe și să propage ce e mai bun din tot ceea ce cunoaște și gândește omenirea”.
Cartea cuprinde scriitori, în majoritatea lor și foști ziariști, pe care îi denumește „apostoli” din toate epocile omenirii și culturile lumii, unii ignorați de contemporani și apoi adulați de generația următoare. Sunt scriitori din diferite religii, cu concepții politice diferite, de la rasa africană, asiatică, europeană, afro-americană etc. Personalități care, cum spune criticul literar Barbara Hardy, sunt „artiștii buni ce creează în cadrul genului ales de ei, dar marii artiști îl transformă”.
Autorul se apleacă asupra scriitorilor laici, ignorând primii textieri, începând cu Moise, apoi cu David, care este considerat principalul autor al Psalmilor, deși și Regele Solomon, fiul lui David, este creditat cu scrierea unei părți însemnate a zicătorilor din Biblie. Printre autorii Vechiului Testament se mai numără Iosua Navi, Ezdra, Daniel, Osea, Amos, Naum, Zaharia, Ieremia, Isaia, etc. Noul Testament este format din patru Evanghelii scrise de apostolii Luca, Marcu, Matei şi Ioan şi descriu viaţa lui Iisus Hristos, miracolele pe care le-a făcut acesta, învăţăturile sale către omenire, patimile şi Învierea. Noul Testament mai cuprinde 21 de epistole scrise de Pavel, Ioan, Petru, Iacob și Iuda.
Cartea se încheie, cum era și de așteptat, cu „Absemțe notabile” în care autorul prezintă „în continuare o listă adițională cuprinzând 100 de scriitori importanți care merită, de asemenea, să fie luați în considerare atunci când se întocmește o clasificare a celor mai influenți creatori literari din toate timpurile și a lucrărilor lor de căpătâi”.
În această listă descoperim numeroși scriitori meritoși, din păcate niciunul din spațiul românesc. Printre aceștia ăi aflăm pe Miguel Angel Asturias, romancier guatemalez, având Premiul Nobel, Isaak Babel, dramaturgul rus Mihai Bulgakov, autorul cărții Maestrul și Margareta, Kate Chopin, romancieră și nuvelistă americană, Andre Gide, scriitor francez, Nikolai Gogol, prozator și dramaturg rus, Tawfîk el-Hakîm, dramaturg și inventator egiptean, Heinrich Heine, cel mai de seamă poet german, Mihai Lermontov, poet și prozator rus, Doris Lessing, prozatoare britanică de ficțiune, Li Po, poet chinez, Stephane Mallarme, poet francez, Saadi, poet persan, Luigi Pirandello, scriitor Italian, Jean-Paul Sartre, filosof și prozator francez etc.
Cuprinsul acestei esențiale Enciclopedii are 100 de fișe ale scriitorilor, însoțite de fotografii și de câte o prezentare succintă, la început, a unui critic care face, în câteva rânduri, o prezentare a esenței operei.
Remarcăm traducerile citatelor din diferiți autori efectuate de poeta și prozatoarea româncă Passionaria Stoicescu, fostă redactor la Editura Litera din București, colegă cu primul meu editor Radu Albala, un talentat și distins prozator.
Primul autor prezentat este Homer care a trăit în cca. secolul al VIII-lea î.Hr., despre care scrie, în preambul, Jorge Luis Borges în textul „Tigrii visători”. Homer fiind autorul celebrelor „Iliada” și „Odiseea”. Tot din perioada antică este inclus cu o fișă bogată Eschil, trăitor în perioada 525-456 î.Hr., tot din aceeaşi perioadă mai sunt prezentați Sofocle, Euripide, Aristofan, Catul (cca. 84-54 î.Hr., poet tradus la noi de Teodor Naum), Vergiliu autorul poemului epic „Eneida”, Ovidiu, prezentat, în preambul, de Brooks Otis în Ovid ca „an Epic Poet”.
Lista continuă cu Dante Alghieri (1265-1321 ), prezentat de Givanni Boccaccio în Viața de început a lui Dante, Francesco Petrarca (1304-1374 ), supranumit primul om modern, tradus la noi de către Eta Boeriu, Giovanni Boccaccio, fiind considerat poetul italian plasat între Petrarca și Dante în secolul XIV, Geoffrey Chaucer poet englez, „unul dintre cei mai originali oameni care au trăit vreodată”, cum scrie G.K. Chesterton. La care mai adaug cu ce spunea Michelle Rosenberg: „Omul cult trebuie să fie mai mult decât o enciclopedie, un almanah în carne şi oase. Credinţa, blândeţea, munificenţa să-i definească viaţa”. În continuare citim despre japonezul Zeami Motokiyo, prezentat în două rânduri de Thomas Blenham Hare, Voltaire, cu a sa lucrare „Oedip” și viața sa aventuroasă, David Herbert Lawrence, prezentat de Aldous Laurence Sterne cu romanul său „Tristram Shandy“, criticat pe nedrept de dr. Johnson, poetul John Keats, Walt Whitman, cu volumul său celebru „Firele de iarbă”, tradus în românește de Mihnea Gheorghiu, Henrik Ibsen cu a sa „Casa păpușilor “, prezentat în preambulului Fișei de către George Bernard Shaw în „The Quintessence of Ibsenism”, Augustin Strindberg, Mihai Eminescu, Lucian Blaga, poet și filosof român, născut în Lancrăm, prezentat de Ion Pop în preambul, Mircea Eliade, personalitate română și universală, Eugen Ionescu, dramaturg născut la Slatina, Federico Garcia Lorca, poet și dramaturg spaniol, fiind cel mai mare scriitor din Spania după Cervantes, și volumul se încheie cu Fișa numărul 100, avându-l pe Gabriel Garcia Marquez, cu al său Premiu Nobel și romanul de largă circulație „Un veac de singurătate”.
Această Enciclopedie cuprinde autori dintr-o perioadă de 2.439 de ani, cu un mare evantai de autori cu opțiuni politice variate, conservatori, liberali, apolitici, comuniști, socialiști, sociali-democrați, regaliști etc. și tocmai acest arpegiu sau policromie face ca literatura universală să fie atât de bogată și frumoasă.
Cartea care se citește precum Biblia, cu o cursivitate ca a unui roman al spiritualității umane, are coperta semnată de Tatiana Daniela Popescu, ce cuprinde fotografiile a 18 corifei, începând cu Homer, Dante, Rabelais, Cervantes, Dickens, Poe, Byron, Goethe, Voltaire, Moliere, Shakespeare, Proust, Tagore, Caragiale, Dostoievski, Eminescu, Marquez și Camus. Traducerea volumului, de o acuitate deosebită, este semnată de Anca Irina Ionescu.

Al. Florin Țene / UZPR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *