◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro15.06.2024

E-factura intră
într-o nouă fază

În ciuda tuturor criticilor aduse, sistemul de facturare e-factura își continuă imperturbabil traseul, ca atare, începând cu 1 iunie, companiile vor fi sancționate cu amendă dacă nu transmit în acest sistem toate facturile întocmite. Astfel, amenzile care se aplică sunt de 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

De asemenea, netransmiterea de către emitent a facturii în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, precum și primirea și înregistrarea de către destinatari a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, în relația B2B, fără a fi respectate prevederile art. 10, alin. (1) din OUG nr. 120/2021, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii. Începând cu 1 iulie, e-factura va fi singura modalitate de transmitere a unei facturi între companii. Sistemul e-factura poate fi un avantaj, dar în același timp poate fi și un dezavantaj. Un avantaj pentru companiile mari, deoarece simplifică și automatizează înregistrările în contabilitatea companiilor, dar pentru firmele mici, cu un volum mic de operațiuni contabile sau chiar dacă au un volum mai mare dar de valoare mică, costurile mari reprezintă un dezavantaj, ba mai mult, îngreunează  desfășurarea activității acestora. Și asta pentru că sistemul e-factura nu înseamnă doar întocmirea și transmiterea unei facturi pe cale electronică, înseamnă că trebuie să deții un certificat digital pentru semnătură, mai trebuie ca factura să poarte un sigiliu al  ANAF, înseamnă gestionarea acestor facturi, respectiv urmărire, corectare dacă este cazul, arhivare, etc. Ori pentru o companie mică, mai ales pentru microîntreprinderi, nu este foarte simplu. Iar de la 1 iulie, când nu se va mai factura deloc pe format hârtie, vom avea altă belea: facturi neprimite, sistem care se blochează, calculatoarele se mai defectează, ceea ce va duce la amenzi, când ar fi foarte simplu ca să existe ca backup posibilitatea de a întocmi și facturi clasice. În Germania, cea mai puternică economie din UE, în relația dintre companii nu există obligativitatea întocmirii de facturi electronice, dar se poate opta pentru această modalitate. La noi, chiar și cea mai mică firmă este obligată.  Oare de ce?  Care este situația în Germania: „For B2B transactions, the German Bundestag parliament had called for the adoption of B2B mandatory eInvocing to help combat VAT fraud. The German government’s suggestion would be consistent with the European Value-added Tax in the Digital Age (ViDA) initiative, which involves utilizing the EN 16931 European electronic invoice standard. However, the government is yet to confirm an implementation date for mandatory B2B electronic invoicing. No electronic signature is required for eInvoices.” (sursa:https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/making-receiving-payments/einvoicing/index_ro.htm). Adică ,,Pentru tranzacțiile B2B, parlamentul Bundestag-ului german a cerut adoptarea facturării electronice obligatorii B2B pentru a ajuta la combaterea fraudei în materie de TVA. Sugestia guvernului german ar fi în concordanță cu inițiativa privind taxa europeană pe valoarea adăugată în era digitală (ViDA), care implică utilizarea standardului european de factură electronică EN 16931. Cu toate acestea, guvernul nu a confirmat încă o dată de implementare pentru facturarea electronică B2B obligatorie. Nu este necesară semnătura electronică pentru facturi electronice.” Cu alte cuvinte, chiar transmise electronic, nici nu se pune problema de semnătură electronică, ce să mai vorbim de nu știu ce sigiliu de la ANAF!

După cum se vede, noi suntem mai catolici decât papa, în loc să luăm lucrurile pas cu pas, aruncăm copilul în apă și îi spunem: „Hai, înoată! Dacă nu știi sau nu poți, ghinion!”. Cine pierde? Toată lumea: contribuabili și buget, deopotrivă!

 

Alexandru Tamba

Foto: pixabay.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *