◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

Festivalul de Creație și Interpretare „Ana Blandiana”, Ediția a XI-a, 2023

Inspectoratul Școlar Județean, Brăila, Colegiul Național „Gh. Munteanu Murgoci”, Asociația Culturală „Ars Poetica”, în parteneriat cu C.J.C.P.C.T., Brăila, Centrul de Excelență, Teatrul ”Maria Filotti”, Muzeul Brăilei„Carol I”, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Colegiul Național Pedagogic ”D. P. Perpessicius”, Universitatea „Dunărea de Jos”- Facultatea de Litere, Galați, Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, alături de alte instituții din țară și din străinătate, vă invită să participați la a XI-a ediție a FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE „ANA BLANDIANA”, cu tematica – POETICA SPAȚIULUI.

Regulamentul concursului și anexele se pot solicita la adresa: asociatiaarspoetica@yahoo.com /telefon: 0744601422

Invitați de onoare:

Scriitoarea ANA BLANDIANA – membră a Academiei Române, a Academiei Europene de Poezie, a Academiei de Poezie „Stéphane Mallarme” și a Academiei Mondiale de Poezie (UNESCO)

Scriitorul NICOLAE BĂCIUȚ – membru al Uniunii Scriitorilor din România, redactor – șef Revista VATRA VECHE; director – Direcția Județeană pentru Cultură Mureș

Președinți/Secțiuni:

Profesor univ. dr. Simona Antofi, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Inspector școlar general, prof. Elena Luminița Tudor, ISJ, Brăila

Inspector școlar – Limba și literatura română, prof. Camelia Gheorghișor, ISJ, Brăila

Inspector școlar – Învățământ primar, prof. Bonciu Ecaterina, ISJ, Brăila

Inspector școlar – Educație permanentă, prof. Ion Aurelia, ISJ, Brăila

Inspector școlar – Arte, prof. Mioara Șipoș, ISJ, Brăila

***Date contact: asociatiaarspoetica@yahoo.com /telefon: 0744601422.

A.Secțiunile:

I. Creație literară

Subsecțiunea I: clasele V-VIII Subtema: „In locul vuietoarelor mări/Legănate de furtuni/ eu am ales această picătură de rouă”

– trei poezii

sau

– un text în proză (1-2 pagini)

Subsecțiunea a II-a: clasele IX-XII

Subtema: „Nimic nu e mai înrudit cu mine decât marea./Apă sărată sunt și eu /Închis(ă) între maluri diferite”

– patru poezii

sau

– un eseu (2-3 pagini)

II. Analiză literară / Traduceri (engleză/ franceză);

Subsecțiunea I; Analiză literară: clasele V- VIII; scriitorii Ana Blandiana și Aurel Dumitrașcu

Subsecțiunea a II-a; Analiză literară; clasele IX-XII; scriitorii Ana Blandiana și Aurel Dumitrașcu

*se va alege pentru interpretare câte un text din lirica ambilor scriitori (Anexa 2)

Subsecțiunea a III-a; Traduceri: clasele IX-XII

*vor fi traduse câte două poezii din volumul Somnul din somn, Ana Blandiana

III. Recitare:

Subsecțiunea I: clasele /V-VIII/ IX – XII

– doua poezii (Anexa 2; Ana Blandiana si Aurel Dumitrașcu)

Subsecțiunea a II-a: clasele II – IV

– două poezii (volumul – Intâmplări de pe strada mea, Ana Blandiana)

(*vor fi alese alte texte decât cele interpretate la edițiile anterioare)

IV.Scurtmetraj: Criterii de participare:

1. formarea unei echipe din doi – patru membri; 2. reprezentarea originală a mesajului unei creații din lirica unuia dintre cei doi scriitori; 3. exprimarea creativității prin folosirea unui concept regizoral autentic, susținut de interpretare și de o coloană sonoră inspirată;

4. realizarea unui film de maximum 7 minute, în care vor fi inserate creditele inițiale (numele echipei, instituția de învățământ, textul poetic valorificat) și credite finale (numele elevilor, profesorul coordonator, șablonul cu sursele utilizate/drepturile de autor);

5.expedierea produsului final se va face în format MP4 sau AVI, calitate Full HD; rezoluție 1920:1080, prin transfer electronic (ex. wetransfer ; transfernow / ptr acces- Ctrl+click pe link-urile platformelor de transfer exemplificate), la adresa festivalanablandiana@ymail.com, cu precizarea numelui echipei;

6.trimiterea filmului implică și autorizarea folosirii materialului de către organizatori, în contextul manifestărilor – FAB.

V.Secțiunea de comunicări științifice:

POETICA SPAȚIULUI

1. Conferință

2. Simpozion cu participare directă/indirectă:

– Secțiunea A – elevi –

– Secțiunea B – profesori preuniversitari și universitari, studenți

VI. Ateliere tematice

VI.1: Fenomenologia rotundului_scriere creativă

VI.2: Istorii poetice ale locurilor@2AZ/ Poetic Stories of the Places@ 2AZ

VI.3: Trei ipostaze ale spațiului: real, imaginar, virtual

VI.4: Povestea locului meu

VI.5: PFT://poezie/filosofie/tehnologie

VI.6. Toposurile iubirii

*** Înscrierea participanților se va putea realiza prin completarea unui formular, ce urmează a fi postat pe site-ul festivalului. (17 martie)

***Atelierele se vor desfășura în format fizic, dar vor putea fi accesate si online.

B. Criterii de evaluare:

Secțiunea I:

– abordarea originală, creativă, reflexivă a temei propuse;

– folosirea intuitivă a unor imagini artistice inedite;

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație

Secțiunea a II a:

– varietatea modalităților de analiză critică;

– expresivitatea și coerența ideilor;

– folosirea limbii literare;

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație;

– relevanța și originalitatea traducerilor;

– folosirea adecvată a unei limbi străine (gramatică, ortografie, topică, vocabular)

Secțiunea a III a

tonalitate; mimică; expresivitate; corectitudinea recitării

Secțiunea a IV a

tehnică vocală; artistism și prezență scenică; impresie artistică

Secțiunea a V-a

– gradul de originalitate, de creativitate și de inovare în abordarea temei;

– calitatea științifică a lucrării;

– condițiile tehnice de redactare.

C. Cerințe de redactare și de expediere:

*Fișele de înscriere se vor trimite electronic, format word, pe adresa: festivalanablandiana@ymail.com, odată cu acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

* Expedierea lucrărilor de la Secțiunile I, II și V se va face electronic, pe adresele: festivalanablandiana@ymail.com (secțiunile I, II), simpozionfestival @ ymail.com (secțiunea a V-a)

*Textele de la Secțiunile I, II vor fi tehnoredactate cu font Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri, cu diacritice, margini egale de 2 cm, aliniere – Justify; titlul va fi scris centrat și boldat. Textele se expediază, pentru fiecare secțiune, într-un singur document.

* Lucrările de la Simpozion vor fi redactate în format A4, cu font Times New Roman, 11, la distanţa de 1 rând; număr maxim de pagini – 10. Pentru aşezarea în pagină vor fi respectate următoarele cerinţe:

– margini: 2 cm – sus; 2 cm – jos; 2, 5 cm – stânga / dreapta;

– alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm;

– titlul lucrării: bold, aliniat stânga-dreapta, TNR, 11, urmat de un rând liber;

– titlul universitar, gradul didactic, numele şi prenumele: italic, aliniat stânga-dreapta, TNR, 11;

– instituţia de provenienţă: italic, centrat, TNR, 11, urmat de un rând liber;

– rezumatul: TNR, 11, italic, urmat de un rând liber (maximum 200 cuvinte, în limba franceză/ română);

– cuvinte-cheie (5): TNR, 11, italic, urmat de un rând liber (în limba franceză/ română).

Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor/ evidenţierea unor cuvinte/sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia tilurilor capitolelor şi subcapitolelor.Citatele scurte (de până la 4 rânduri) vor fi incluse în text. Pentru citatele de dimensiuni mai mari se va folosi tehnica „îngropării” (1 cm la stânga/left, 1 cm la dreapta/right); mărimea fontului va fi 10.

Referinţele vor fi inserate în text, între paranteze pătrate, după modelul: [Ricoeur, 2000: 69] şi se vor regăsi în bibliografia plasată la finalul articolului. Între note şi referinţele bibliografice se va lăsa un rând liber; referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu TNR, 11. Versiunea electronică a lucrării va fi realizată în format doc. sau docx.

*Datele de identificare ale concurenților vor fi prezente atât pe fișa de înscriere, cât și pe lucrări (în colțul din dreapta al lucrării – numele și prenumele elevului (cu majuscule), clasa, instituția, județul/localitatea, secțiunea/subsecțiunea, numele profesorului coordonator, numărul de telefon al profesorului; datele personale vor fi secretizate în momentul printării, de către organizatori.

*Materialele de la secțiunile a III-a și a IV-a vor fi trimise prin transfer electronic (ex. wetransfer ; transfernow ), la adresa festivalanablandiana@ymail.com și vor fi personalizate (numele și prenumele, clasa, școala, secțiunea/subsecțiunea, numele profesorului coordonator, numărul de telefon).

*Lucrările trimise nu trebuie să fi fost participante/ premiate/ publicate la vreun concurs de creație sau la vreo manifestare științifică.

*Un participant se poate înscrie la mai multe secțiuni.

*Participanții își asumă, în totalitate, originalitatea lucrărilor. Vor fi eliminate din concurs sau din cadrul simpozionului lucrările care nu vor respecta criteriul originalității.

* Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul: www. festival-anablandiana.ro

*Nu se acordă diplome de participare.

*Nu se percep taxe de participare.

D. Etapele desfășurării Festivalului „Ana Blandiana”:

– 1 februarie – 3martie; diseminarea regulamentului FAB și înscrierea participanților;

– 5 martie – 2 aprilie; expedierea lucrărilor reprezentative, pe secțiuni;

– 17 – 31 martie, promovarea atelierelor tematice (prezentare, distribuire linkuri, înscriere);

– 5 aprilie – 30 aprilie 2023 evaluarea lucrărilor; redactarea antologiei festivalului ce va cuprinde lucrările premiate;

– 5 -7 mai; manifestările artistice ale Festivalului de Creație și de Interpretare „Ana Blandiana” , cu participare directă (lansări de cărți /reviste literare, desfășurarea Conferinței, a Sesiunii de comunicări științifice; dramatizări, momente poetice, premierea concurenților, ateliere tematice);

– 5 iunie – 31 august; expedierea premiilor în țară și în străinătate

E. Premierea

*Se vor acorda premii pentru fiecare dintre secțiunile/subsecțiunile concursului (Premiul I; Premiul al II-lea; Premiul al III-lea, Mențiuni; Marele Premiu „ANA BLANDIANA” ; Premii Speciale), într-un cadru festiv.

*Creațiile premiate vor fi publicate în Antologiile Festivalului. (Editura Nico, Târgu-Mureș)

*Lucrările Simpozionului, evaluate de Comitetul științific al Universității „Dunării de Jos”, Facultatea de Litere, Galați, vor fi cuprinse într-un volum, format electronic.

*Diplomele participanților la secțiunea de comunicări științifice vor fi trimise în format electronic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *