◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro16.04.2024

Reviste culturale băcăuane la final de an 2022

 * Revista 13 Plus, Nr. 225/2022 se deschide cu o pledoarie a profesorului, scriitorului, criticului și istoricului literar, Petre Isachi, pentru ,,Bovarismul auctorial – un posibil nucleu generativ al scriiturii lui Marin Preda”, care a marcat centenarul marelui romancier, în cadrul tradiționalei manifestări ,,Întâlnirile de la Văratec”, Ediția a IV-a, 2022.  ,,Cu siguranță, Marin Preda este și va rămâne în literatu­ra română/europeană prin arta lui inimitabilă de a se fi conceput în personaje univer­sale, care au reușit ieșirea din propria interioritate, depă­șind situația de componentă a textului. Un personaj care se concepe permanent altul își prezice o eternă reseman­tizare. Donquijotismul și bo­varismul personajelor predis­te configurează spectacolul decăderii. Ideea cioraniană că doar „omul este chemat să decadă”. Chemat de cine? De catastrofa ontologică a pros­tiei, ne sugerează Marin Pre­da”, în articolul mai sus menționat scris de Petre Isachi, director-fondator al revistei și inițiator al manifestării anuale de la Văratec.  

Și același neobosit Petre Isachi ne prezintă câteva configurații critice care îi vizează pe scriitorul Culiță-Ioan Ușurelu, artistul vizual Cristian Ungureanu și eleva Elenoire I. Chirilă (scriitoare debutantă). Cel mai prolific scriitor-călător în șapte continente, Doru Ciucescu, prezintă cum a ajuns să scrie mottoul „Fiecare carte beletristică are atât o valoare intrinsecă, evaluată de exegeți, cât și, deloc de neglijat, valoarea dorinței de a o citi, pe care o trezește în rândul marelui public.” În demersul său, domnia sa a plecat de la ,,considerarea cărții ca o marfă, care să satisfacă exigențele unuia ori ale mai multor cititori, într-o măsură suficient de mare, încât să o cumpere”.

Captivante sunt și eseurile (unele critice) semnate de Ion Dinvale (,,Nebănuitele trepte”), Gruia Novac (Poeţi şi prozatori de târg… ”), Petre-Mihai Bravu (,,Scriitura colecționarului de peceți

sau univocitatea și plurivocitatea din pecetea lui Solomon” și ,,Sunt un scriitor al terțului tainic inclus sau de ce și pentru ce/cine scriu?”), Dan Petrușcă (,,Printre altele, despre Prostie”), Mihai Botez Stîncaru (,,Gândirea postmodernistă), Ottilia Ardeleanu (,,Cântecele mării – Cronică la Fatum est aquatica de Gabriela Dobre”). Pe lângă toate acestea, cuprinsul revistei mai include fragmente de proză și poezie, creații ale unor artiști plastici, însemnări de reporter, imagini de la vernisajul unei expoziții tripartite a studenților și absolvenților de artă de la Iași.

 * Revista ,,Plumb” (Noiembrie și Decembrie 2022)

Plumb, Nr. 188/Noiembrie 2022 se deschide cu un remember închinat evlaviosului preot ieromonah și duhovnic desăvârșit, Arsenie Boca, în articolul ,,Sfântul Ardealului”, semnat de Ioan-Vulcan-Agniteanul. Despre aritmetica inflației, în date și previziuni ne vorbește Mihai Buznea, în articolul ,,Jobenul cu porumbei și pamblici”, în timp ce Dumitru Brăneanu continuă cu o analiză a ceea ce s-a întâmplat cu soarta poporului român ,,în cei 33 de ani de așa-zisă libertate”, în articolul ,,Bantustanizarea țării”. Ne întoarcem la pagini de literatură, istorie și critică literară cu titluri precum ,,De ce scriem? Pentru cine scriem?” (Adrian Dinu Rachieru), ,,Despre un destin” (Emilian Marcu), ,,Eugen Simion la Fălticeni, pe urmele lui E. Lovinescu” (Maria Monica Stoica), ,,Mircea Ciobanu: `Poetica Vântului`” (Ștefan Dincescu), ,,Valurile lirismului sau actul de creație poetică este dezvăluire atemporală” (Petre Isachi), ,,Despre proza prezentului” (Livia Ciupercă), ,,Eugen Simion – Sceptrul mântuit” (Lucian Strochi), ,,Viorel Căpitanu la 90 de ani” (Mihaela Băbușanu), ,,`Curierul Slănicului Moldova`, primul ziar care a apărut într-o stațiune din România, într-un serial online!” (RDBusnea). În acest număr sunt omagiați alți membri ai Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România născuți în luna noiembrie: Cezarina Adamescu, Teodor George Calcan, Grigore Codrescu, Mihaela Oana Savin, Ion Flavius Matei, Elena Simionovici, Mihai Hanganu, Cornel Paiu, Ovidiu Genaru și Petre Isachi. La aceștia se mai adaugă și alte două nume care nu se ma află printre noi: Aurel Pop și Lucian Mănăilescu.

Plumb, Nr. 189/Decembrie 2022, are în prim plan două importante centenare, unul dedicat dramaturgului, profesorului, poetului, regizorului și actorului Ion Ghelu Destelnica (7 mai 1922 – 17 decembrie 2001), iar cel de-al doilea, medicului slănicean, Dr. Romulus C. Busnea (17 decembrie 1922 – 24 ianuarie 1994), într-o prezentare biografică a fiului său, jurnalistul și publicistul Romulus-Dan Busnea. Alte articole din cuprinsul revistei: ,,Iarnă tomnatică și bacoviană” (Ioan Vulcan-Agniteanul),  ,,Interviu cu Adrian Jicu” (consemnat de Gabriel Pop), ,,Mică, omenească istorie” (Viorel Savin), la care se adaugă alte pagini de istorie și critică literară, fragmente de proză și poezie, dar și sărbătoriții lunii decembrie ai Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, cărora le urăm și noi, La Mulți Ani!: Florentina Florin, Silvia-Caba Ghivireac, Nicolai Cârlan și Cornel Galben.

 * Revista ,,Cadran Cultural”, Nr. 6 (Noiembrie-decembrie 2022)

Acest ultim și dublu număr pe anul 2022 al revistei, începe cu un frumos colind semnat de Petruș Andrei, urmat de o prezentare in memoriam a celui care a fost Petre Vlase, ,,profesionist al scenei coregrafice, manager al dansului românesc în lume”, pagini semnate de Cornel Simion Galben, Grigore Codrescu și Ștefan Munteanu. Același Cornel Galben semnează paginile dedicate omagierii medicului Romulus C. Busnea (la centenarul nașterii sale), poetului Benone Ghenciu, universitarului Gheorghe Stan, scriitorilor Mariana Bendou și Ion Micheci. Nu lipsesc din paginile revistei apreciatele seriale ,,Între breviar și jurnal” (Constantin Călin), ,,Cântec de prieten” (Dan Sandu), ,,Contabilitate” (Ion Dinvale), ,,Meridiane românești” (Cornel Simion Galben), ca și cele dedicate prozei și poeziei, evenimentelor culturale și editoriale.

 

Romulus-Dan Busnea / UZPR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *