◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro24.04.2024

Jurnaliști mureșeni și cărțile lor Cristina Sava, „De la mitic la poetic”, Editura Vatra veche 2020

LECȚIA DE CONȘTIINȚĂ

Cristina Sava a atins toate nivele profesionale pe care orice dascăl care se respectă ar trebui să le aibă.

Deși a demonstrat în fel și chip capacitățile, calitățile și devotamentul de dascăl, i-au fost refuzate drepturi care ar fi demonstrat o dată în plus valoarea sa didactică, dar ar fi fost și în folosul elevilor ștința și arta sa pedagocică.

Scârbită de atmosfera care a făcut loc mediocrității în defavaorea meritocrației, încă înainte de a-și încheia „la termen” perioada de activitate, Cristina Sava s-a retras, cu demnitate, chiar dacă și cu amărăciune, în lumea din care și în care a trăit ca un veritabil intelectual.

Doctor în filologie, autor de carte – poezie, critică și istorie literară, jurnalistă – membră a UZPR -,  Cristina Sava n-a avut nici rețineri și nici complexe în a preda în clase modeste, în care a făcut mai multă alfabetizare decât literaturizare, cum s-ar fi cuvenit, cum s-ar fi potrivit cu calificarea sa, cu performanțele cărturărești pe care le-a realizat.

Cristina Sava nu s-a retras la pensie (ce-i drept, o pensie nu modestă, ci jignitoare, e rușinos chiar s-o invocăm pentru cei care au legiferat drepturile bătrânești, pentru un trai decent!) ca să-și omoare timpul și să-și drămuiască bănuții primiți după o viață de muncă, ci s-a înhămat mai vârtos în a-și duce mai departe nevoile interioare de căutare a sinelui, în perspectiva mântuirii prin cuvânt.

La vârsta deplinei maturități, Cristina Sava a ales cu cale să se întoarcă pe cărări pe care le-a mai străbătut, pentru a aprofunda cercetarea, pentru a căuta noi sensuri ale lumii în operele fundamentale ale unor autori referențiali pentru cunoașterea, pentru gândirea românească: Lucian Blaga și Mircea Eliade.

„Comportamente, simboluri şi sisteme religioase, observabile în creația celor doi scriitori iluștri, Lucian Blaga și Mircea Eliade, preocupările marcante în <galaxia> mitocriticii, mit-analizei și poeticii, reprezintă interesul nostru în volumul de față” – spune autoarea despre țintele lucrării sale.   

Mai mult, în dimensiune comparatistă, cercetarea vizează contextualizarea contribuției celor doi în planul culturii universale, în care capătă distincție prin originalitate și unicitate, monumentalitate.

Cristina Sava face dovada unei cunoașteri profunde a operelor avute în vedere, într-o re-lectură perfecționată, prin mijloace de actualitate conceptuală și bibliografică.

Judecățile de valoare în privința celor doi nu sunt spectaculoase, cât sunt de bun simț, de echilibru. Cristina Sava nu dă atât sentințe, cât pune întrebări, tatonează, cu onestitate, răspunsuri.

„De la mitic la poetic” e o provocare pentru autor și o invitație pentru cei care vor să-și sporească cunoașterea în teritoriile atât de tentante și de captivante ale universurilor eliadești și blagiene.

„Reflecția noastră, spune autoarea, a urmărit două dintre <destinele> culturii române, în câteva puncte esențiale, nicidecum epuizate, considerându-le o <cale> deschisă pentru cunoașterea acestor personalități marcante cultural, estetic și istoric-social, cu structură intelectuală asemănătoare”.

NICOLAE BĂCIUȚ

 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *