◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro08.12.2023

Omul și savantul igienist Grigore Friptuleac !

Floarea din grădină
Răsare dimineața și
Inspirând vlaga de rouă
Purifică aerul zilei.
Triumfător razele soarelui
Unduiesc inima omului.
Luceferi blânzi coboară
Emanând în jurul nostru
Căldura sufletească așteptată.

Cu distinsul doctor licențiat, savantul profesor universitar Grigore Friptuleac mă cunosc nici mai mult, nici mai puțin, peste jumătate de veac, cu alte cuvinte, de o viață. Îl cunosc din anii de studenție de la medicină. Chiar de studia la un curs cu câțiva ani mai mare, întâlnirile noastre se intercalau la diverse adunări de facultate. Facultatea noastră de sanitarie și igienă, cum se numea pe timpuri, nu era numeroasă, așa că noi, studenții, aveam posibilitatea să ne cunoaștem unii pe alții, cel puțin vizual dacă nu pe nume. Pe tânărul student Grigore Friptuleac l-am memorizat și grație unor trăsături fizice și unui comportament personal. Un flăcău înalt de statură, uscățiv și cu o față cu ochii senini, care deconspiră simplitatea, modestia și înțelepciunea unui om venit de la țară, totdeauna atrage atenția celor din jur. Grigore Friptuleac a venit de la țară, din satul său scump cu un nume semnificativ Scumpia, de prin părțile Fălesti, satul ce l-a pornit la drumul mare ca să-l facă Om mare și necesar societății. Satul Scumpia, cu care se mândrește și astăzi savantul igienist cu renume mondial Grigore Friptuleac, l-a trimis pe tânărul Grigore a lui Efim Friptuleac la capitală, să învețe carte, să facă medicină, să ajungă Om mare și să fie de folos tuturor celor ce vor avea nevoie. Și Grigore Friptuleac n-a dezamăgit satul și a devenit omul pe care dânsul și l-a dorit. De aceasta m-am convins personal fiind în satul de baștină al doctorului savant Grigore Friptuleac, unde domnia sa și-a lansat cartea „De aici am pornit, din Scumpia !” scrisă cu dragoste și migală.
„… Aici, în satul Scumpia m-am format trecând prin greutățile timpului, cu și fără conștiință. Războiul, foametea, sărăcia, sănătatea șubredă, au lăsat urmele sale în diferite aspecte. Așa a fost perioada vieții de atunci care nu poate fi ștearsă din memoria omului!
Amintirile de acele vremuri m-a făcut să aștern câteva file biografice, care reflectă nu doar timpurile grele, dar și epizoadele respective, uneori năstrușnice, așa cum puteau ele fi la un copil sau adolescent în condițiile specifice perioadei postbelice.” ne mărturisește autorul cărți, profesorul Grigore Friptuleac . Am citit cu interes această microenciclopedie a satului de baștină al autorului ca să mă conving câtă muncă a depus autorul ei la descrierea istorică a localității Scumpia, îmbogățind-o cu date și cifre culese cu mare trudă din arhivele noastre. Mai mult, autorul cărții Grigore Friptuleac a căutat cu atenție ca să descrie și datinile și obiceiurile strămoșești de pe timpuri și cele care s-au măi păstrat și sunt valorificate și astăzi. Cartea „De aici am pornit, din Scumpia !” a fost așteptată cu nerăbdare nu numai de autorul ei ca să vadă lumina zilei la editura „Pontos”, dar și de întreg satul, care la lansarea ei s-a adunat în incinta Gimnaziului local „Vasile Alecsandri” pentru a se întâlni cu băștinașul lor, profesorul universitar Grigore Friptuleac.
Cartea pentru domnul Grigore Friptuleac a fost şi a rămas şi astăzi un atribut necesar, aidoma nasturelui de la cămaşă. Fiind setos de carte, de cunoştinţe Domnia Sa în niciun caz nu nega şi alte pofte, pasiuni studenţeşti, dansul, cântul, filmul, întrunirile studenţeşti, întâlnirile de suflet cu colegii de clasă, vecinii, rudele, apropiaţii din sat. Mai mult, nu se zgârcea să mai spună bancuri neordinare, să mai facă şi unele şotii de dragul bunei dispoziţii. Modest din fire, dar insistent, ambiţios la fapte, Grigore Friptuleac absolvă cu menţiune Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (Astăzi Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu) ca să i se propună să rămână asistent la catedra de igienă generală, urmând ca paralel să lucreze şi asupra tezei de doctor în ştiinţe medicale pe care o susţine cu brio în 1979. Colaborarea noastră mai fructuoasă a început pe când eu activam în calitate de medic şef adjunct al Casei Republicane de Educaţie Sanitară a Ministerului Sănătăţii din republică şi eram obligat, în virtutea funcţiei pe care o deţineam, să organizez diverse emisiuni televizate şi radiofonice, publicaţii în presa periodică, editare de broşuri şi agende, lecţii publice care vizau profilaxia maladiilor şi propagarea modului sănătos de viaţă. Şi cui aveai să i te adresezi în primul rând, dacă nu unui specialist igienist şi, mai ales, şi cu aptitudini creative. Evident, că mă adresam tânărului savant Grigore Friptuleac, care în scurt timp a şi prins măiestria creaţiei medicale. Pe parcursul anilor am colaborat cu foarte mulţi colegi de breaslă, medici clinicieni, şefi de secţii, medici şefi, şefi de catedră, savanţi cu renume în lumea medicală şi nu numai, şi o bună parte din ei au recunoscut că una e să conduci o instituţie medicală sau să faci ştiinţă şi cu totul alta e să ieşi în faţa camerei de luat vederi la televiziune şi să vorbeşti în direct despre vreo boală şi măsurile de profilaxie a ei. Pe savantul Grigore Friptuleac şi astăzi îl putem vedea la televizor, vorbind liber, succint şi popular despre regulile igienice pe care ar trebui să le respecte omul, societatea în genere. Zeci de broşuri şi articole ştiinţifico – populare a semnat Grigore Friptuleac, de care se folosesc şi astăzi nu numai cititorii de rând, dar, de ce nu, chiar şi colegii de breaslă în munca lor cotidiană.
Fiind un profesionist de înaltă valoare savantul Grigore Friptuleac citeşte cursuri la igiena mediului, igiena muncii, ecologia umană, promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate şi duce lucrări practice la nivelul cuvenit în mai multe limbi, organizează rezidenţiate în igienă şi le ţine cursuri. Mai mult, domnia sa este şi traducătorul manualului ,,Igiena comunală’’, autor a şase manuale şi a patru compedii pentru lucrări practice. De menţionat faptul, că pentru monografia ,,Igiena muncii în agricultură’’ (editura ,,Medicina’’, Moskova), la care este coautor, doctorul habilitat în medicină, profesorul universitar Grigore Friptuleac a obţinut titlul de laureat al premiului „F.F.Erisman” al Academiei de Ştiinţe Medicale din Rusia. Grigore Friptuleac a dat dovadă şi de un manager iscusit, fondând cursurile de ,,Ecologia umana’’ (a.2004) şi ,,Promovarea sănătăţii’’(a.2007) la facultăţile de medicină şi stomatologie. Sub oblăduirea lui au fost pregătiţi 8 doctori în medicină şi conduce activitatea ştiinţifică a 5 doctoranzi şi un competitor pentru teze de doctorat. Mai mulţi ani la rând tot Grigore Friptuleac a activat ca redactor la redacţia ,,Enciclopedia Moldovei’’ şi la editura ,,Cartea Moldovenească’’, a participat la redactarea a peste 30 de cărţi şi culegeri ştiinţifice şi ştiinţifico-populare.
Graţie lui Grigore Friptuleac studenţii de la medicină, ba şi profesorii lor se bucură de întâlniri spirituale cu scriitori, regizori, artişti, oameni de cultură. Fiind invitat la aceste întâlniri de suflet, am observat cu câtă responsabilitate o face bunul meu coleg de breaslă mai mare şi prieten Grigore Friptuleac întru trezirea conştiinţei naţionale şi cunoaşterea adevărului istoric al neamului şi a identităţii naţionale de veacuri hărăzite. Întâlnirile de suflet cu oamenii de cultură din ţară au devenit deja o tradiţie în activitatea catedrei de igienă generală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţeanu’’ pe care a condus-o cu brio doctorul habilitat în medicină, profesorul universitar Grigore Friptuleac mai bine de 17! ani. Activitatea creativă a Domniei Sale este preţuită de către colegii săi de peste hotare, care l-au ales membru de onoare al Societăţii Ştiinţifice de Igienă şi Sănătate Publică din România, membru al colegiului de redacţie al revistei de Igienă şi Sănătate Publică din România, membru al colegiului de redacţie a revistei ,,Zdorovia Naroda’’ din Ukraina.
Mai are o calitate deosebit de inteligentă domnul Grigore Friptuleac, aceea de-a nu-şi uita prietenii şi cunoscuţii, ca să-i onoreze cu prezenţa sa la diferite manifestări legate de unele evenimente personale. M-a bucurat nespus de mult şi pe mine când l-am văzut la Uniunea Scriitorilor pe Grigore Friptuleac în fruntea delegaţiei de profesori universitari de la medicină ca să vină şi să spună un cuvânt de bine la adresa mea cu ocazia jubileului. Sunt cuvinte, fraze de protocol, de serviciu şi, cuvinte spuse din suflet, de la inimă. Probabil ca aceste urări de bine sunt pe cât de simple, pe atât de sincere şi bogate spiritual.
Asta am avut şi eu a scrie, de la inimă, un cuvânt bun despre un apropiat al sufletului meu, pre nume Grigore Friptuleac, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, care zilele acestea marchează trei sferturi de veac de la nașterea sa. La mulți ani cu sănătate, pace și lumină în suflet pentru noi realizări de valoare, drag prieten și coleg de breaslă!

Ion Cuzuioc / UZPR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *