◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro21.02.2024

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL CENTENARUL BANATULUI: 1919-2019 Timișoara, 28 – 29 iunie 2019

ACADEMIA ROMÂNĂ – FILIALA TIMIȘOARA, INSTITUTUL DE STUDII BANATICE „TITU MAIORESCU” în colaborare cu CONSILUL JUDEȚEAN TIMIȘ, SOCIETATEA ENCICLOPEDICĂ A BANATULUI, BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „A. D. XENOPOL” DIN ARAD, PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ORAVIȚA, MUZEUL JUDEȚEAN DE ETNOGRAFIE ȘI AL REGIMENTULUI DE GRANIȚĂ DIN CARANSEBEȘ, INSTITUTUL DE CULTURĂ AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA (SERBIA) și în parteneriat cu

MITROPOLIA BANATULUI, UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN  TIMIȘOARA, ARHIVELE NAȚIONALE. SERVICIUL JUDEȚEAN TIMIȘ, UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA, ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE ISTORIE A PRESEI organizează SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL CENTENARUL BANATULUI: 1919-2019, Timișoara, 28 – 29 iunie 2019

Organizatorii propun următoarele domenii tematice:

– Istorie și istoriografie

– Biserică și spiritualitate

– Știință și învățământ

– Artă și cultură. Istorie și critică literară

– Dezvoltare economică

Condiții de participare:

Formularul de înscriere, însoțit de titlul și rezumatul comunicării în format electronic (MS Word, Times New Roman, 12 p/1,5 r, între 300 și 500 de cuvinte) și de un scurt CV, se va trimite pe adresa ioandavidtm@gmail.com.

Data limită pentru înscriere este 20 mai 2019. Decizia de acceptare (definită printr-un proces de peer-review)  se va anunța de către consiliul științific printr-un e-mail până în 31 mai 2019.

Prezentarea lucrărilor în cadrul secțiunilor nu trebuie să depășească 15 minute.

Volumul congresului va apărea sub egida Editurii Academiei Române și va fi pus la dispoziția autorilor la începutul manifestării științifice, odată cu ridicarea mapei de prezentare.

Ca atare, solicităm ca textul integral al comunicării (cel mult 10 pagini format A4) să fie trimis pe adresa ioandavidtm@gmail.com, până la data de 20 mai 2019.

Precizăm că vor fi acceptate și publicate doar acele lucrări care vor respecta întru totul domeniile tematice ale simpozionului, normele de redactare și tehnoredactare, prezente în această circulară.

De reținut:

Taxa de participare se va achita la ridicarea mapei de prezentare și a volumului:

100 de lei: mapă + volum + prânz (prima zi)

150 de lei: mapă + volum + prânz + transport și cină (jud. Arad)

200 de lei: mapă + volum + transport + prânz (în 29 iunie, vizită documentară, în circulara următoare se va anunța traseul și programul)

În zilele de 27/28 și 28/29, cazarea va fi asigurată de către organizatori.

Cheltuielile de transport până la Timișoara și retur revin fiecărui participant.

Informații suplimentare, inclusiv programul detaliat, vor fi comunicate în următoarele circulare.

FORMULAR ÎNSCRIERE

Numele și prenumele ___________________________________________________

Funcția și instituția/organizația ____________________________________________

Gradul didactic/științific/funcția ___________________________________________

Număr de telefon ______________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________

27/28

Cazare:         DA

28/29

DA

NU

Particip la excursia documentară:   DA NU

Titlul și rezumatul lucrării (se va specifica domeniul tematic):_____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NORME DE REDACTARE ŞI TEHNOREDACTARE

 

STRUCTURA ARTICOLULUI:

  1. titlu, 2. numele autorului, 3. cuvinte-cheie, 4. textul propriu-zis, 5. referințe, 6. rezumatul

TITLUL este scris centrat cu majuscule şi boldat. E recomandabil ca acesta să se raporteze cât mai explicit la conţinutul textului şi să aibă o lungime rezonabilă. Dacă el este un citat sau dacă are în componenţa lui un citat, acesta se pune între ghilimele.

NUMELE AUTORULUI este scris sub titlu, în dreapta paginii, drept și boldat (corp 12), conform cu ortografia limbii în care este scris articolul

CUVINTE-CHEIE, SCHLÜSSELWÖRTER, MOTS CLÉS, KEYWORDSse selectează din propriul text 5 sau 6 cuvinte, pe care le consideră revelatoare pentru conţinutul acestuia. Ele pot fi cuvinte comune sau nume proprii, dar care nu apar în titlu. Se scriu italic.

TEXTUL este scris cu corp 12, la ½ rând, în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.

Trimiterile bibliografice se fac în text, cu ajutorul siglelor din lista de referințe (Popescu 2004, p. 18); notele se dau în subsolul paginii, numerotarea lor făcându-se continuu, de-a lungul întregului text.

REFERINŢELE se scriu cu corp 10. Ele constau din sigle și din „traducerile” acestora. O siglă se compune din numele autorului, scris drept și boldat, urmat de anul apariţiei lucrării citate şi de succesiunea componentelor de identificare a lucrării: prenumele şi numele autorului / autorilor (drept), titlul lucrării (italic), subtitlul (dacă e cazul; drept), localitatea, editura.

Dacă este vorba despre o lucrare publicată într-un volumcolectiv, ambele se vor sigla separat, în cazul celei dintâi făcându-se menţiunea în, urmată de sigla volumului colectiv şi de indicarea paginilor între care se găseşte.

Dacă este vorba despre un articol, elementele de identificare sunt: prenumele şi numele autorului / autorilor, titlul articolului (italic), titlul revistei (drept şi între ghilimele), anul de apariţie al publicaţiei (scris cu cifre romane), anulcurent (scris cu cifre arabe), numărul publicaţiei, precedat de precizarea nr., şi paginile între care este publicat articolul (precedate de abrevierea p.).

 

Exemple:

Popescu 2004 = Ion D. Popescu, Implicaţiile sociale ale artei. Studii, Bucureşti, Editura Viceversa

Popescu 2001 = Ion D. Popescu, Viitorul artei, în Georgescu 2001, p. 38-56

Popescu 2002 = Ion D. Popescu, Progresul în artă, „Revista de istorie a artei”, V, 2002, nr. 4, p. 2-3

Georgescu 2001 = Constantin Georgescu, Contribuţii teoretice la studiul diacronic al artelor, Cluj-Napoca, Editura Compas

Aceste sigle vor fi incluse în text ca subiect (Popescu 2001, p. 49 afirmă că…) sau complement (pentru detalii, cf.Popescu 2001, p. 137) etc.

REZUMATUL (într-o limbă de circulație internațională, dacă articolul este redactat în limba română, și invers) are următoarele componente (scrise toate cu corp 10):

Titlul (care traduce exact titlul articolului), scris centrat, drept, cu majuscule, boldat.

Sub titlu, se adaugă, între paranteze, drept: Rezumat, Abstract, Résume, Zusammenfassung etc.

Cuvintele-cheie (drept și boldat), urmate de exemple (italic).

Rezumatul propriu-zis nu va depăși de regulă, 20 de rânduri.

Conf. univ., CS II, dr. Ioan David
directorul Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu”
al Academiei Române, Filiala Timişoara
tel. 0741.142.978

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *