◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro21.06.2024

Ies la rampă inventatorii!

 REFERENDUMUL DE CARE AVEM  NEVOIE:

Întrebare: „Vrem o creştere economică accelerată prin utilizarea gândirii creative a poporului român?”

 RĂSPUNS GARANTAT: DA! Pentru 99,99% din cei prezenţi la vot!

Am fost impresionat de ardoarea căutărilor, din ultima perioadă, de a afla care va fi întrebarea pusă la referendumul programat în viitorul apropiat. Discuţiile sterile şi superficiale ascund în fapt  marea dramă a României: o poziţie de sclav printre naţiunile europene.

Scri aceste rânduri sub imboldul decesului marelui economist Constantin Cojocaru, cel care a căutat,  timp de treizeci de ani să-i lămurească, pe cei aleşi democratic, de necesitatea unui program adevărat de relansare economică, pentru o viaţă mai bună şi integrarea României  între valorile europene, ca naţiune ce a avut o contribuție istorică importantă în dezvoltarea omenirii.

Bălăcăreala politică și ieșirea din statutul de „cenușăreasă” europeană

Ca și Constantin Cojocaru, inventatorii români au aşteptat în zadar, paşnic şi resemnaţi, un semnal pozitiv din partea clasei politice dominante.

Din cunoştinţele mele, înţelepţii neamului, rupţi de viaţa politică,  academicienii români, au gândit  de mult un astfel de plan de ţară, la care să adere toate partidele politice, pentru a avea o continuitate în dezvoltare, pe un orizont de timp rezonabil, măcar de 20 de ani (timp  în care un nou născut ajunge la o vârstă la care este responsabil). Ca de obicei, egoul politicianist, bine injectat de deviza, „eu sunt cel mai bun, pentru că am fost ales prin voinţa poporului”, face greşeli ciclice, pulsatorii, din patru în patru ani, în ultimii 30 de ani, din egoism de grup şi lipsă de înţelegere a fenomenelor economice şi sociale, fundamentale, de conducere a societăţii româneşti spre dezvoltare.

Bătălia politică, dusă până la limita de distrugere a ţării,  din interiorul democraţiei noastre originale, a făcut să cadă în derizoriu toate domeniile de activitate  ce sunt destinate, prin repartiţia istorică, socială, a muncii, spre o dezvoltare reală, pozitivă, accelerată  a societăţii româneşti.

Nu este loc şi nici timp să aşteptăm,  în această „bălăcăreală politică” să ignorăm esenţialul, dezvoltarea accelerată a ţării în maximă urgenţă. Sutem responsabili cu toţii de viitorul neamului nostru, în contextual dezvoltării durabile globalizate.

Aceasta ESTE SINGURA SOLUŢIE DE IEȘIRE  A ROMÂNILOR din statutul de „cenușăreasă” europeană de care ne „bucurăm” azi.

Inventatorii români,  prin activitatea lor, au căutat, timid şi cu bun simţ, de foarte mulţi ani,  să aducă la cunoştinţă mediului politic şi opiniei publice căile, mijloacele tehnice demonstrate ştiinţific, soluţiile de creştere economică accelerată. Au trezit însă doar zâmbete ironice,  de superioritate,  ale aleşilor neamului, pierduţi printre copacii pădurii sociale, fără să vadă pădurea în ansamblul ei şi, mai ales, suferinţele provocate vieţuitoarelor.

Creştere economică prin CREATIVITATE lipseşte din programarea educaţională  a  românilor

Din aprilie 2012, pană în prezent, am lansat spre înștiințare publică proiectul de „Creştere economică accelerată prin Inventică”, iar către toate guvernele României, un memorandum intitulat „Planul Naţional Unic de Creştere Economică Suplimentară”  (PNUCES).

Răspunsurile, demonstrabile în imagini, sunt desprinse parcă din  schiţele lui Nenea Iancu Caragiale. Îmi este silă să le dau publicităţii. Nu vreau să lovesc în nimeni, doresc doar pornirea, în ultimul ceas, a sinergiei sociale şi a relansării economice a ţării, după criterii cunoscute de cei ce sunt în „Top  10 creştere economic”.

Mijloacele de informare în masă ocupă timpul şi creierul românilor cu diversiuni sterile, de abureală electorală, în timp ce problemele importante, exprimate sintetic prin denumirea tematică: „Dezvoltarea economică accelerată a ţării prin educaţie națională” apar doar ca aspecte colaterale, insignifiante, administrative, fără o relevanţă calitativă accentuată, fără  să aibă intensitatea de a fi luată în seamă!

De ce?  Simplu.  Acest segment informaţional important, de creştere economică, prin CREATIVITATE, din greşeală sau necunoaştere,  lipseşte din programarea educaţională  a  românilor.

Vă dau un simplu exemplu, dureros de comic: în cadrul unor dezbateri  nepublice, la o şedință consultativă, ţinută sub arbitrajul Academiei Române,  între reprezentanţii guvernului şi societatea civilă (prin intermediul conducerilor  institutelor, centrelor şi firmelor de cercetare invitate la dezbatere), la secţiunea – reţineţi! – „Cercetare-dezvoltare-inovare”, la prezentarea proiectului pentru o dezvoltare economică sustenabilă  2016-2020 „România Competitivă”, am pus următoarea întrebare: „Cin,e dintre cei prezenţi în sală, a avut şansa, pe perioada şcolarizării, să participle la cursuri de formare profesională, de dezvoltare a personalitătii creative?”

S-a lăsat o tăcere apăsătoare.  Am dat eu răspunsul dureros, pe care nu l-aş fi dorit niciodată: „NIMENI !”.

Aşa  am înţeles una dintre cauzele de bază ale dezastrului decăderii cercetării şi inovării autohtone: lipsa de educaţie pe domeniu. Amintesc doar primele două elemente esenţiale ale acestei cauze:

  1. Lipsa, din programarea educaţională, a disciplinelor de formare, dezvoltare şi valorificare a gândirii creative a poporului român;
  2. Minimalizarea creaţiei tehnice, prin lipsa măsurilor de stimulare şi finanţarea precară, prost dirijată, a fenomenului de creştere economică prin inventica autohtonă.

 Ce este de făcut în primă urgenţă?

În momentul de faţă,  CREATIVITATEA,  CEL MAI DE PREŢ  DAR  AL NATURII UMANE, în România nu este instruită conştient şi sistematic, aşa cum se întâmplă în primele 10 ţări de top cu ritm accelerat de dezvoltare economică.

Cauzele acestui dezastru sunt multiple. Scopul nostru, al inventatorilor şi specialiştilor inovatori din toate domeniile de activitate,  nu este de a găsi vinovaţi  ci  de a da soluţii constructive,  printr-o discuţie  de pace, de sinergie socială, la „masa verde”, cu toţi factorii politici şi media, pentru implementarea rapidă a disciplinelor de dezvoltare a gândirii creative şi a rezultatelor ei în salvarea economică a ţării.

În acest context, primul pas este disiparea informaţiilor  către toţi cei care doresc cu adevărat dezvoltarea accelerată a României.

Asociaţia Forumul Inventatorilor Români doreşte  „Formarea SINERGIEI SOCILE” prin declararea documentelor elaborate de ea, ca fiind de utilitate publică, pentru informarea oricărui cetăţean român, oriunde supravieţuieşte el, în volumul „CREŞTEREA ECONOMICĂ PRIN EDUCAŢIA NAŢIONALĂ”, care sper să vadă curând lumina tiparului.

Personal, pun la dispoziţia doritorilor, un manual de   „Iniţiere  în Inventică” (creaţia tehnică originală), care caută să dea, sintetic, raspunsuri cititorului asupra dezvoltării gândirii creative şi rolul ei istoric în dezvoltarea umanităţii.

Cine nu poate înţelege acest fenomen, pe care o să-l supunem dezbaterii  opiniei  publice, pe înţelesul minimal al celui ce ştie să citească, ori are probleme serioase de dezvoltare intelectuală, ori este sluga unor interese de distrugere naţională!

Lipsa de implementare a creativităţii în educaţia naţională duce la pierderi anuale de zeci de miliarde de euro la PIB (vezi Strategia de Creştere Economică prin Educaţia Naţională) şi condamnarea României la cea mai cumplită pedeapsă, DESFIINŢAREA.

Îmi asum în totalitate răspunderea personală asupra celor expuse aici şi aştept un dialog constructiv cu oricine doreşte dezvoltarea României, pe principii democratice reale!

Declar publice:

adresa   de e-mail: staniladalexandru@yahoo.com  şi tel.personal:  004 0733 649 153

Dr. ing. Alexandru Stănilă,

(Inventolog, vicepreşedinte AFIR, fost titular al unor discipline facultative de creativitate tehnică din  Universitatea Tehnică Iaşi, actualmente promotor, prin voluntariat, al dezvoltării durabile prin Educaţia Naţională)

Articol apărut în numărul 36 al revistei CERTITUDINEA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *