◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro23.04.2024

Adunarea Generală a Filialei „Jean Bărbulescu” Gorj – Mehedinți a UZPR, din 29 februarie 2024

Joi, 29 februarie 2024, începând cu ora 17:00, la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, s-a desfășurat Adunarea Generală a Filialei „Jean Bărbulescu” Gorj – Mehedinți a UZPR.

 

În prezența membrilor U.Z.P.R. din cele două județe vecine ale Olteniei, Gorj și Mehedinți, coordonatoarea Filialei „Jean Bărbulescu” Gorj – Mehedinți a U.Z.P.R., Adriana Andrițoiu a anunțat scopul acestei adunări „Conform dezbaterilor și hotărârii Consiliului Director al UZPR din 30 ianuarie 2024, s-a stabilit ca în perioada 1 februarie – 15 martie 2024, toate filialele Uniunii noastre să fie luate măsurile necesare pentru organizarea și desfășurarea adunărilor generale pentru analiza activității și alegerea sau confirmarea organismelor de conducere ale structurilor respective”.

Doamna Adriana Andrițoiu – coordonatoarea filialei, a supus aprobării următoarea Ordine de zi:

1. Raportul de activitate al filialei pe anul 2023, prezentat de coordonatoarea filialei, Adriana Andrițoiu.

2. Propuneri de modificare/completare a Statului Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și alte propuneri privind activitatea la nivel central.

3. Alegerea conducerii filialei „Jean Bărbulescu” Gorj – Mehedinți (președinte, vicepreședinte).

4. Diverse (propuneri privind activitatea filialei, vizare legitimații ș.a.).

După aprobarea ordinii de zi, doamna Adina Andrițoiu a prezentat un raport-sinteză cu principalele activități desfășurate de membrii filialei, în anul 2023. „În anul 2023, Filiala «Jean Bărbulescu» Gorj – Mehedinți a continuat să își mărească numărul de membri, pe măsură ce ziariștii locali au înțeles avantajele apartenenței la o uniune profesională. În general, au făcut cereri de primire în UZPR jurnaliști aflați în intervalul de vârstă 40-50 de ani, dar și o serie dintre cei trecuți de 60 de ani. În intervalul ianuarie – decembrie 2023, am încercat să lărgim aria de participare la evenimentele locale, marea majoritate din sfera culturală, prin încheierea de parteneriate cu instituțiile locale organizatoare. Am arătat avantajele de a le fi parteneri, prin promovarea pe care UZPR o face la scară națională acestor manifestări și necesitatea permanentizării acestui parteneriat și în anii următori”, a precizat doamna Andrițoiu, apoi a punctat principalele activități în care a fost implicată și filiala noastră care are în prezent 41 de membri (25 din Gorj și 16 din Mehedinți) dintre care: 17 membri pensionari cu indemnizație, 8 membri pensionari fără indemnizație și 16 membri în activitate. A mulțumit colegilor din cadrul filialei care au continuat să colaboreze, în mod susținut, cu materiale despre evenimentele locale, la revista UZP și la site-ul uzpr.ro, după cum urmează: Victor Troacă – 36 articole, Gigi Bușe – 21 articole, Adina Andrițoiu – 7 articole, Zoia Cârlugea – 4 articole, Andrușa Vătuiu – 3 articole, dar și Mariei și Vasile Vulpașu, Teodor Abagiu-Sachelarie și Pochea Ion, directori de publicații.

În încheierea Raportului de activitate, doamna Adina Andrițoiu a făcut următoarele „Propuneri pentru îmbunătățirea activității UZPR”:

1. Transparența decizională prin: Publicarea pe site a organigramei structurii administrative a UZPR (stabilire termen); Publicarea pe site și actualizarea, ori de câte ori este cazul, a componenței conducerii și a comisiilor stabilite prin Statut (Comisia de Atestare Profesională, Juriul de onoare, disciplină și arbitraj, Comisia de cenzori – stabilire termen); Publicarea pe site a bilanțurilor contabile anuale (stabilire termen); Elaborarea unui Regulament de Organizare și Funcționare și publicarea acestuia pe site.

2. Întărirea rolului filialelor prin: Stoparea primirii în UZPR a dosarelor în care cererile de înscriere nu sunt semnate de președintele filialei; Informarea periodică (trimestrial) a evoluției numărului de membri din fiecare filială (fie prin publicare pe site, fie prin transmitere pe email la președinții de filiale); Includerea în ROF a regulilor de mobilitate în cadrul filialelor (în ce condiții și cum se poate transfera un membru de la o filială la alta); Elaborarea unui acord-cadru de parteneriat, pe care președinții de filiale îl pot folosi în relația cu instituții publice, entități private, ONG-uri și altele.

3. Îmbunătățirea situației financiare (pe baza analizei efectuate de economiști cu experiență): Este necesară o axare în continuare pe un control strict al cheltuielilor și o creștere/diversificare a veniturilor care să fie într-un ritm mai accelerat/superior decât al cheltuielilor (V. Troacă).

4. Poziția UZPR față de problemele grave ale societății actuale. Rolul presei astăzi trebuie să aibă valențe de implicare în probleme esențiale și atitudine. Ca atare, propunem (sursa D. Drinceanu): Amendarea Statului UZPR cu referire la practicarea excesivă a manipulării informațiilor și partizanatele politice, a obedienței față de creditorii/sponsorii trusturilor media, permițând abordarea echidistantă a unor probleme importante, trecute sub tăcere; Înființarea unui cotidian de atitudine de felul arătat mai sus, care are toate șansele reușitei în relansarea treptată a unui ziar de mare tiraj.

După ce s-au făcut câteva propuneri de completare la Proiectul de Statut, Adunarea generală a validat conducerea Filialei, în formula în care a lucrat și până acum: Președinte – Adriana Andrițoiu (de la Gorj) și vicepreședinte – Teodor Abagiu-Sachelarie (de la Mehedinți).

Activitatea s-a încheiat cu o fotografie de grup spre amintire.

Le dorim succes celor doi aleși, în conducerea cu pricepere și profesionalism, conferite de vârsta și activitatea desfășurată de-a lungul timpului în domeniul jurnalisticii, a întregului colectiv al filialei și afirmarea acesteia din ce în ce mai mult în viața și activitatea celor două județe. 

 

Col. (rtr.) Gigi Bușe

Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *