◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro30.11.2023

Proiectul ,,# O Meserie” a pregătit la locul de muncă sute de elevi

Asociația ASURA și Asociația EVA au finalizat cu succes Proiectul ,,# O Meserie” POCU/633/6/14/130518, derulat în perioada 24 iulie 2020-23 iulie 2022 și care a avut ca principal obiectiv facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 182 de elevi din învăţământul secundar și / sau terțiar non-universitar din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat, dar și prin organizarea de stagii de practică centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane dezavantajate, pe domenii de pregătire profesională care pun accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate in SNC și în SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere și orientare în carieră în vederea facilitării inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenții de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (ISCED 2, 3 și 4).

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și a avut o valoare totală de 2.268.508,69 lei.

De-a lungul celor doi ani de implementare au beneficiat de sprijin 208 de elevi înscrişi la unitățile de învățământ: Liceul Tehnologic „Petre S. Aurelian”- Slatina, Liceul Tehnologic Forestier – Râmnicu Vâlcea, Liceul Energetic Constanța și Centrul Școlar de Educație Incluzivă – Buzău.

Sprijinul oferit elevilor prin intermediul proiectului a fost după cum urmează: 206 de elevi au efectuat stagii de practică la operatori economici cu accent pe sectoarele economice cu potențial de competitiv, 196 elevi au fost consiliați și orientați în carieră, iar 22 de elevi și-au testat perspicacitatea si dezvoltat abilitățile de comunicare, creativitate sau rezolvare a problemelor, luare de decizii, asumarea responsabilității, lucrul în echipă, inițiativă, perseverentă, flexibilitate, toate acestea prin participarea la sesiuni de dezvoltare personală. Cunoștințele dobândite pe parcursul stagiilor de practică au fost testate în cadrul unui concurs  de meserii la care au participat 16% din totalul elevilor, fiind acordate 20 de premii în bani.

Ca urmare a acestor demersuri și a atingerii acestor rezultate, elevii sunt deschiși și interesați să își continue studiile și/sau să urmeze o carieră profesională. Ca dovadă fiind faptul că până la data prezenta, deși nu toți elevii au fost din ani terminali, 20% dintre aceștia și-au găsit deja  #omeserie și s-au înscris și la alte programe de educație/ cursuri de formare profesională.

Proiectul a fost implementat cu succes și mulțumim pe această cale unităților de învățământ și operatorilor economici colaboratori pentru implicarea acestora formarea și dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor.

Mai multe informaţii despre proiect se pot obţine la:

E-mail: office@asociatia-asura.ro

Pagina Website proiect: https://www.asociatia-asura.ro/proiecte/-omeserie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *