◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro15.04.2024

Același subiect din Biblie, exprimat în variate forme, dar într-o armonie deplină în esența sa

„În această lume-închisoare,

Biblia este o fereastră prin care putem să privim în eternitate” (Timothy Dwight)

 

În Biblie sunt mai multe situațiile în care același subiect este exprimat în variate forme, dar cu același conținut și aceasta deoarece subiectul respectiv (văzut, cunoscut, trăit, la care au participat mai multe persoane) a fost relatat deferit de mai mulți oameni, care se deosebeau foarte mult în ceea ce privește stilul, forma de exprimare, înzestrarea intelectuală și spirituală, modul în care l-au perceput, rangul și ocupația etc.

Un scriitor a fost mai puternic impresionat de o anumită fază a subiectului; el a redat acele puncte care s-au armonizat cu experiența lui sau cu puterea lui de înțelegere și de apreciere; altul a redat o altă fază.

Fiecare dintre ei a prezentat ceea ce i-a impresionat mai puternic mintea, care l-a făcut s-ă se exprime diferit despre același subiect, persoană, eveniment etc., dar într-o armonie deplină în esența sa.

Deci, același subiect din Biblie, descris diferit de mai multe ori, de persoane diferite, redă, în esența sa, un singur adevăr, dar exprimat în variate forme.

Exemplele sunt numeroase, dintre care aici se prezintă numai două.

 

1. „Birul Cezarului”

 

Birul Cezarului este relatat în Biblie, în Noul Testament, în 3 din cele 4 Evanghelii, respectiv:

1) în „Matei 22:15-22. Birul”;

2) în „Marcu 12:13-17. Birul Cezarului”;

3) în „Luca 20:20-26. Birul Cezarului”,

cu textele menţionate în Tabelul nr. 1 de mai jos, în care sublinierile îmi aparţin.

 

Tabelul nr. 1

 

 

Birul Cezarului:

Matei 22.15-22:

Birul Cezarului:

Marcu 12.13-17:

Birul Cezarului:

Luca 20. 20-26:

15Atunci Fariseii s-au dus şi s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba. Marc 12.13;Luc 20.20;

16Au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu Irodianii, care I-au zis: „Învăţătorule, ştim că eşti adevărat, şi că înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-Ţi pese de nimeni, pentru că nu cauţi la faţa oamenilor.

17Spune-ne dar, ce crezi? Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?

18Isus, care le cunoştea vicleşugul, a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiţi, făţarnicilor?

19Arătaţi-Mi banul birului.” Şi ei I-au adus un ban (Greceşte: dinar). 20El i-a întrebat: „Chipul acesta şi slovele scrise pe el, ale cui sunt?

21Ale Cezarului”, I-au răspuns ei.

Atunci El le-a zis:

Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”. 22Miraţi de cuvintele acestea, ei L-au lăsat, şi au plecat.

13Apoi au trimis la Isus pe unii din Farisei şi din Irodiani, ca să-L prindă cu vorba. Mat 22.15;Luc 20.20;

14Aceştia au venit, şi I-au zis: „Învăţătorule, ştim că spui adevărul, şi nu-Ţi pasă de nimeni; căci nu cauţi la faţa oamenilor, şi înveţi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?

 

15Să plătim sau să nu plătim?

 

 

Isus le-a cunoscut făţărnicia, şi le-a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiţi? Aduceţi-Mi un ban (Greceşte: dinar.) ca să-l văd.”

16I-au adus un ban; şi Isus i-a întrebat:

Chipul acesta şi slovele scrise pe el, ale cui sunt?”.

Ale Cezarului”, I-au răspuns ei.

17Atunci Isus le-a zis:

Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.”

Şi se mirau foarte mult de El.

 

20Au început să pândească pe Isus; şi au trimis nişte iscoditori, care se prefăceau că sunt neprihăniţi, ca să-L prindă cu vorba şi să-L dea pe mâna stăpânirii şi pe mâna puterii dregătorului. Mat 22.15;

21Iscoditorii aceştia L-au întrebat: „Învăţătorule, ştim că vorbeşti şi înveţi pe oameni drept, şi că nu cauţi la faţa oamenilor, ci-i înveţi calea lui Dumnezeu în adevăr. Mat 22.16;Marc 12.14;

22Se cuvine să plătim bir Cezarului sau nu?

 

23Isus le-a priceput viclenia, şi le-a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiţi?

24Arătaţi-Mi un ban (Greceşte: dinar.).

 

 

Al cui chip, şi ale cui slove sunt scrise pe el?

Ale Cezarului” au răspuns ei.

25Atunci El le-a zis:

Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.”.

26Nu L-au putut prinde cu vorba înaintea norodului; ci, miraţi de răspunsul Lui, au tăcut.

 

2. Învățături din Biblie despre familie

Mesajul „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup.” este înscris în mai multe cărți din Biblie, respectiv:

1) în Geneza[1] 2:24;

2) în Matei 19:5; Marcu 10:7;

3) Efeseni 5:31,

după cum urmează:

 

Tabelul nr. 2

 

Geneza 2:24:

Matei 19:3-6:

Marcu 10:6-9:

Efeseni 5:28-33:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„24 De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup.”

„3 Fariseii au venit la El și, ca să-L ispitească, I-au zis: „Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină?” 4 Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-ați citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. „5 și a zis:

De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup»? 6 Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”

 

 

 

 

 

 

 

„6 Dar de la începutul lumii „Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască.

7 De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa.

8 Și cei doi vor fi un singur trup. «Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup.

9 Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.»”.

„28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 29 Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica;

30 pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui.

„31 De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup.

32 Taina aceasta este mare.

33. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teamă de bărbat.”

 

În Biblie sunt numeroase asemenea subiecte, descrise diferit, de mai multe ori, de persoane diferite, care redau, în esența lor, un singur adevăr, dar exprimat în variate forme, dintre care aici am prezentat numai două.

 

conf. univ. dr. N. Grigorie Lăcrița

Foto: unsplash.com

 

 


[1] În diferite biblii denumirile sunt diferite, respectiv: Facerea sau Geneza; Ieșirea sau Exodul; Pildele lui Solomon sau Proverbe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *