DDG UN NOU TIP DE DDT*

*(Diclor-Difenil-Tricloretanul, denumirea prescurtată DDT-  un insecticid care a fost folosit din anii 1940 ca un toxic de contact. Datorită acțiunii eficiente în combaterea insectelor și toxicității reduse față de mamifere ca și costului relativ redus de producţie a fost folosit...