CONVOCATOR

Adunarea Generală Extraordinară a UZPR  Rezoluția nr. 1 (3) din 16.08.2017     Consiliul Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România,   Constatând starea de fapt în care se află la această dată domnul Glăvan Doru Dinu, cât și temeiul general de drept folosit,...

Evidența membrilor UZPR care participă, conform Statutului, la Adunarea Generală extraordinară din 2 septembrie 2017

Activi: 1234  Pensionari: 605  TOTAL: 1839   Dintre aceștia, conform datelor primite de la Contabilitatea UZPR, 1807 și-au achitat cotizația la zi. După reprezentativitatea prevăzută de Statut, 1 la 20 de membri, reiese că la o prezență de 100%, în sală pot fi prezenți,...

Tabel cu delegații care vor participa la Adunarea Generală

UZPR Filiala……………………………………                                              Anexa 1...

MANDAT DE REPREZENTARE

Subsemnatul…………………………………………………..domiciliat în …………………………….,...